Będzie polska wersja normy PN-EN 16034:2014-11

Dodano: piątek, 10 czerwca 2016 07:13

Z inicjatywy Związku Polskie Okna i Drzwi i na jego zlecenie, został wdrożony temat opracowania polskiej wersji Normy PN-E 16034:2014-11 - Drzwi, bramy i otwierane okna - Norma wyboru, właściwości eksploatacyjne - właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej 2015/C378/03 z 13.09.2015 r., Norma ta może być stosowana jako norma zharmonizowana do oceny drzwi, bram i okien przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych od dnia 1 września 2016 r.

Jednocześnie Związek poinformował, że ocena tych wyrobów w oparciu o normę zharmonizowaną pozwala na znakowanie ich znakiem CE i wprowadzenie do obrotu na obszarze całej Unii Europejskiej.

Do chwili zakończenia prac nad wersją polską, Norma jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym jedynie w języku angielskim.

źródło i zdjęcie: Związek POiD