Relacja z VII Kongresu Stolarki Polskiej

Dodano: środa, 01 czerwca 2016 06:53

19 maja 2016 roku przedstawiciele branży stolarki budowlanej zebrali się na VII Kongresie Stolarki Polskiej. Tegoroczna odsłona największego branżowego wydarzenia obfitowała w wiele, stojących na wysokim poziomie merytorycznym rozmów i wystąpień. Odbyła się m.in. konstruktywna debata na temat przyszłości tego sektora gospodarki w kontekście roku 2021. Poprzedzające ją scenariusze foresightowe nasunęły pytanie - czy Polska stanie się tygrysem stolarki budowlanej w Europie?

Branża stolarki budowlanej jest ważnym sektorem gospodarki. Rynek zmienia się dynamicznie, a społeczność producentów stolarki potrzebuje ciągłych impulsów do stałego rozwoju. Jednym z nich jest Kongres Stolarki Polskiej, organizowany raz do roku przez Związek POiD.

Perspektywy rozwoju w kontekście 2021 roku

Część merytoryczną VII Kongresu Stolarki Polskiej, której gospodarzem był popularny dziennikarz Marek Zając, rozpoczął blok tematyczny "Perspektywy rozwoju branży budowlanej w Europie w kontekście roku 2021. Czy Polska i polscy producenci okien są świadomi zmian i czy są na nie przygotowani?". Wstępem do dyskusji panelowej była prezentacja, przedstawiająca możliwe scenariusze rozwoju branży stolarki budowlanej na podstawie badań foresightowych. Joanna Florczak-Czujwid i Beata Tomczak z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku przedstawiły cztery najbardziej prawdopodobne koncepcje na temat przyszłości tego sektora gospodarki: bezpieczny wzrost, spokojna stagnacja, dystopia oraz niepewny materializm. Za czynniki determinujące uznano otoczenie ekonomiczne i polityczne, w tym w szczególności spójność UE, bezpieczeństwo strategiczne oraz popyt na mieszkania i domy.

Następnie rozpoczęła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział przedstawiciele: środowiska deweloperów, instytucji promującej budownictwo pasywne, firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą stolarki, reprezentant Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz ekspert, który zaprezentował ten temat z punktu widzenia konsumentów. Każdy z panelistów przedstawił zagadnienia związane z energooszczędnością ze swojej perspektywy. Odwołując się do scenariuszy foresightowych, stwierdzono, że polska branża stolarki budowlanej ma cechy tygrysa. Polska jest już przecież największym eksporterem w tej kategorii w Europie - w 2015 roku stanowił on 21,2% struktury eksportu całej stolarki budowlanej w UE według raportów "Rynek stolarki okiennej w Polsce 2016" oraz "Rynek stolarki drzwiowej w Polsce 2016", przygotowanych przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku dla Związku POiD. Rozwiązania oferowane przez rodzimych producentów są szczególnie popularne na rynkach: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch. A więc trzeba dążyć do dalszego bezpiecznego wzrostu tego sektora, uwzględniając wyzwania nowych czasów. W roli moderatorów dyskusji wystąpili: Małgorzata Walczak-Gomuła - Prezes ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Andrzej Wicha - ekspert stolarki. Podjęta tematyka pobudziła do gorącej debaty na sali pomiędzy uczestnikami spotkania.

Podczas II bloku "Jak skutecznie kreować Markę, aby sprzedawać więcej i drożej?", który miał charakter multimedialny, dr Marek Borowiński, specjalista od visual merchandisingu i zwiększania sprzedaży, przedstawił ważne aspekty dotyczące sprzedaży i promocji produktów w tradycyjnym punkcie dystrybucji oraz w Internecie. Zostały zaprezentowane filmy z punktów handlowych, dzięki którym uczestnicy Kongresu mogli przekonać się, jak wygląda podróż klienta po prawdziwym salonie sprzedaży stolarki otworowej.

Ekspert zarekomendował wykorzystanie doświadczeń sensorycznych w projektowaniu przestrzeni, które pozwalają wykreować przyjemną, unikatową atmosferę, co w efekcie wpływa na pozytywne reakcje konsumenckie. Zwrócił też uwagę na konieczność wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z klientem, np. ekranów multimedialnych, podkreślił znaczenie doradztwa i serwisu dla nowego typu konsumenta - "technologicznego" oraz wyeksponował potencjał przekazu filmowego i rosnące znaczenie urządzeń mobilnych. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały wypowiedzi czterech ekspertów: prof. Grzegorza Mazurka z Akademii Leona Koźmińskiego, Beaty Tarnowskiej i Radosława Wierzbickiego z Onet.pl (Media Impact), a także Piotra Zalewskiego z Google Polska.

Wnioski na przyszłość

Zwieńczeniem części merytorycznej VII Kongresu Stolarki Polskiej było przemówienie Janusza Komurkiewicza, Prezesa Zarządu Związku POiD, w którym dokonał podsumowania wydarzenia i przedstawił opracowane przez Związek POiD na podstawie dyskusji kongresowych, kierunki dalszego rozwoju Związku i całej branży stolarki budowlanej.

Podkreślił, że producenci są w większości przygotowani do zmian, które nadejdą wraz z 2021 rokiem, gdyż posiadają nowoczesne produkty i innowacyjne moce techniczne do tego, aby tworzyć rozwiązania zgodne z przepisami. Stwierdził jednak, że potrzebna jest dalsza dyskusja, aby w pędzie do spełnienia wymogów prawnych nie zatracić tego, co najważniejsze, czyli człowieka - konsumenta i jego potrzeb, którego komfort życia w domu powinien być dla producentów stolarki budowlanej najważniejszy. Dlatego Związek POiD, w imieniu branży, będzie omawiał to zagadnienie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, zapraszając do rozmowy również środowisko architektów. Prezes Zarządu Związku POiD zauważył ponadto, że podczas całego Kongresu pojawiał się często wątek dobrego montażu. Złe praktyki związane z instalacją stolarki wynikają z braku wiedzy - z tego powodu trzeba wzmocnić działania edukacyjne w tym zakresie.

Związek wraz z Ministerstwem zastanowią się zatem, jakie dodatkowe inicjatywy promujące dobry montaż, oprócz kontynuacji kampanii "DOBRY MONTAŻ", należy podjąć. Poinformował również, że POiD wytrwale dąży do tego, żeby w Polsce powstał nowy zawód - monter stolarki budowlanej. Pierwszym krokiem ku realizacji tego zamierzania było wydanie podręcznika do kursów kwalifikacyjnych. Ponadto, Kongres w Jachrance pokazał, że takie spotkania są bardzo pożyteczne dla branży, gdyż jednoczą siły wszystkich producentów stolarki w trosce o wspólne dobro.

Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu, okręt pod banderą Związku POiD obierze dalszy dobry kurs i pod pełnymi żaglami będzie wytrwale dążył do wyznaczonych celów. Mam też nadzieję, że VII Kongres Stolarki Polskiej stanie się pozytywnym impulsem do dalszego aktywnego włączania się w funkcjonowanie Związku i branży, którą reprezentuje, mówił Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu POiD podczas Kongresu.

Po części merytorycznej nastąpiła uroczysta Gala, którą poprowadził znany z Polskiego Radia dziennikarz - Roman Czejarek. W tym roku miała ona wyjątkowy charakter ze względu na obchody 20-lecia istnienia w Polsce organizacji branży stolarki budowlanej - Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, z której wywodzi się Związek POiD. Przy akompaniamencie muzyki na żywo została przedstawiona historia reprezentowanego przez Związek POiD sektora. Każdej z przełomowych dat towarzyszyła znana piosenka, która królowała w tym czasie na listach przebojów. W tym rytmie przyznawane były również wyróżnienia - zarówno te, które weszły już do tradycji kongresowych spotkań, jak i specjalne - z okazji jubileuszu.

W tak ważnym dla organizacji dniu świętowania jubileuszu 20-lecia, Związek złożył też podziękowania w postaci specjalnych Jubileuszowych Statuetek na ręce ponad trzydziestu przedstawicieli przedsiębiorstw z wieloletnim stażem w Związku POiD (minimum 10 lat), które aktywnie włączają się w podejmowane przez niego inicjatywy. Statuetki Związku POiD trafiły też do instytucji wspierających rozwój polskiej branży stolarki budowlanej: ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU, INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ, KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ, POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO oraz STOWARZYSZENIA NOWOCZESNE BUDYNKI. Dzięki ich aktywnej pomocy, organizacja może realizować szereg inicjatyw wspierających funkcjonowanie sektora i odpowiadać na stojące przed nim wyzwania.

VII Kongres Stolarki Polskiej odbył się 19 maja w Hotelu Warszawianka**** w Jachrance. Relację fotograficzną z VII Kongresu Stolarki Polskiej można obejrzeć na stronie http://kongres-stolarki.pl/

źródło i zdjęcie: http://poid.eu