Instytut Techniki Budowlanej Patronem Merytorycznym VII Kongresu Stolarki Polskiej

Dodano: piątek, 08 kwietnia 2016 08:32

Wiodący instytut naukowy, lider w kreowaniu rozwoju budownictwa - Instytut Techniki Budowlanej, został Patronem Merytorycznym VII Kongresu Stolarki Polskiej.

ITB to największa jednostka badawcza budownictwa w Polsce realizująca prace badawcze i rozwojowe na rzecz zapewnienia jakości budownictwa oraz ochrony interesów użytkowników obiektów budowlanych. Akredytowany Zespół Laboratoriów Badawczych ITB wykonuje badania dla potrzeb krajowych aprobat technicznych, certyfikatów wyrobów, europejskich ocen technicznych, stanowiące podstawę do znakowania wyrobów oznakowaniem CE oraz krajowym znakiem budowlanym B.

Instytut uczestniczy w krajowych i europejskich projektach badawczych, wykonuje ekspertyzy budowlane, a także popularyzuje wiedzę z zakresu budownictwa, m.in. poprzez wydawnictwa i szkolenia.

Szczegółowe informacje o Kongresie Stolarki Polskiej można znaleźć na stronie: www.kongres-stolarki.pl

źródło: poid.eu
zdjęcie: kongres-stolarki.pl/