IV Kongres Stolarki Polskiej zakończony sukcesem!

Dodano: czwartek, 23 maja 2013 07:21

Tegoroczna, czwarta już edycja Kongresu Stolarki Polskiej, która odbyła się w dniach 16-17 maja 2013 r., zgromadziła przedstawicieli branży stolarki budowlanej, wybitnych ekspertów w dziedzinie ekonomii i budownictwa, dziennikarzy oraz przedstawicieli władz samorządowych i ważnych instytucji biznesowych.

Zainteresowanie Kongresem przerosło nasze oczekiwania. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób. To najwyższa frekwencja w historii imprezy - komentuje Paweł Wróblewski, dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi, branżowego stowarzyszenia, które organizowało Kongres. Na tegorocznej edycji pojawili się reprezentanci całego środowiska. Nie zabrakło zarówno producentów stolarki, w tym liderów rynku, jak i  dostawców komponentów. Taka frekwencja doskonale odzwierciedla oczekiwania branży oraz rolę, jaką odgrywa w niej Związek POiD, dodaje Paweł Wróblewski.

Program merytoryczny IV Kongresu Stolarki Polskiej podzielony został na trzy wątki. Dwa pierwsze panele dyskusyjne dotyczyły bezpośrednio zagadnień związanych z eksportem, trzeci - nadchodzących zmian w prawie. Tematyka bloków wzbudziła wśród uczestników wiele emocji. W dyskusji wzięli udział m. in. prezesi największych polskich firm - producentów stolarki budowlanej: Ryszard Florek (FAKRO), Jacek Sarnowski (Porta KMI Poland), Andrzej Wiśniowski (WIŚNIOWSKI) oraz Krzysztof Domarecki (przewodniczący rady nadzorczej SELENA). Wśród słuchaczy znaleźli się również licznie przybyli goście: dziennikarze zagraniczni, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz władze Polskiego Klubu Biznesu.

Wieczorem, 16 maja odbyła się Gala IV Kongresu Stolarki Polskiej. Na uroczystości obecna była burmistrz Wolborza, pani Elżbieta Ościk. Podczas imprezy nastąpiło rozdanie Certyfikatów dla Członków Związku POiD oraz Orłów Polskiej Stolarki - branżowych nagród przyznanych przez Związek po raz pierwszy. Statuetkę w kategorii Lider Polskiej Myśli Technicznej otrzymała firma FAKRO. Wyróżnienie Prezesa Zarządu Związku POiD powędrowało do Marii Waśkiewicz (WIMAR) oraz do firmy M&S Pomorska Fabryka Okien. Podczas Gali nastąpiło także rozstrzygnięcie plebiscytu na Osobowość Roku Branży Stolarki Budowlanej 2012. Zaszczytny tytuł niespodziewanie przypadł ex aequo dwóm kandydatom. Statuetki w tej kategorii odebrali: Maciej Ślączka (AIB) oraz Andrzej Wiśniowski (WIŚNIOWSKI).

Jak co roku, obrady Kongresu zakończyły się rezolucją. Działania Związku POiD i potrzeba kooperacji zostały jednogłośnie poparte przez uczestników. Część firm niezrzeszonych zadeklarowała chęć wstąpienia do Związku jeszcze w trakcie trwania imprezy. Przedstawiciele branży uzgodnili potrzebę stworzenia systemu gromadzenia i dystrybucji informacji o rynkach zagranicznych oraz organizację spotkania, informacyjnego poświęconego wejściu w życie Deklaracji Właściwości Użytkowych Okien. To kolejne wyzwania dla Związku POiD, ale i całej branży.

źródło i zdjęcie: POiD