Obrady III Kongresu Stolarki Polskiej w Falentach

Dodano: piątek, 25 maja 2012 13:38

W dniach 17-18 maja 2012 r. odbyła się trzecia edycja spotkania menadżerów branży stolarki budowlanej. Omówiono cztery zasadnicze zagadnienia wybrane przez Radę Programową Kongresu. Jako temat dodatkowy poruszono sukces Branżowego Programu Promocji Eksportu.

Obrady III Kongresu Stolarki Polskiej w Falentach rozpoczął prezes Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "Polskie Okna i Drzwi" - Janusz Komurkiewicz. W swoim wystąpieniu podkreślił on potrzebę integracja środowiska w obliczu ogólnorynkowych trudności.

Uczestnicy III Kongresu Stolarki Polskiej - Falenty 2012Cztery główne bloki tematyczne dotyczyły problemów związanych z wytwarzaniem stolarki na rynek krajowy i na eksport. Dyskutowano o tym, jak połączyć coraz wyższe koszty uprawiania działalności gospodarczej w branży stolarki z występowaniem ogromnej konkurencji i jednoczesnej konieczności doskonalenia technologii. Trudności funkcjonowania firm są potęgowane przez pojawiające się nowe wymagania rynku, który żąda oferowania produktów o coraz bardziej wyśrubowanych parametrach.

Referenci przedstawiali tematy, a następnie odbywały się dyskusje przy udziale zaproszonych panelistów oraz osób z sali. Formuła rozmowy pozwoliła ukazać różne stanowiska.

Zagadnienia poruszane podczas obrad III Kongresu Stolarki Polskiej w Falentach były sformułowane prowokacyjnie, tak by pobudzać ożywioną dyskusję:

  • Jakie komfortowe okna są opłacalne? Pasywne, energooszczędne, ...a może jakieś inne?
  • Certyfikacja okien energooszczędnych: TAK czy NIE?
  • Montaż warstwowy: TAK czy NIE? (Temat dotyczył szczególnego sposobu osadzenia okna w ościeżu, czyli "ciepłego montażu", który ogranicza ucieczkę ciepła.)
  • Struktura sprzedaży stolarki w przyszłości. Sieci sprzedaży czy własne punkty?

Tym czterem panelom patronowały firmy Guardian, Saint-Gobain Glass, Soudal, Fakro, Yawal SA i Proventuss. Wykłady wprowadzające do tematu prowadzili fachowcy: prof. Krzysztof Kasperkiewicz z Politechniki Warszawskiej, dr Aleksander Panek - prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, Andrzej Wicha i Paweł Sulik z ITB oraz przedstawiciela ASM Centrum Badan i Analiz Rynku.

We wszystkich tematach chodziło o pogodzenie praw rynku z wymaganiami przepisów, postępem technicznym oraz oczekiwaniami użytkowników. Zastanawiano się czy śrubować nasze normy tak, aby odpowiadały temu, co jest normą w Europie, zwłaszcza w Niemczech traktowanych nadal jako wzór w zakresie stolarki. Rozmawiano o tym, w jakim zakresie certyfikować okna energooszczędne i kto miałby to robić. Jaka miałaby być forma certyfikacji i w jakim pozostawać stosunku do obowiązujących już znaków.

Przedyskutowano czy rzeczywiście istnieją wątpliwości co do przewagi montażu warstwowego nad tradycyjnym i jaka jest rynkowa praktyka. Przedstawiciele różnych jednostek sprzedaży zaprezentowali też jaka jest obecnie struktura rynku sprzedaży stolarki budowlanej w Polsce, jakie są trendy docierania do klienta na świecie, a także jaka jest przyszłość handlowców oferujących wyroby tej branży.

Wnioski z dyskusji ujęto w trzy rezolucje Kongresu:

  1. Janusz Komurkiewicz - Fakro - propozycje rezolucjiUczestnicy III edycji Kongresu Stolarki Polskiej oraz Związek Polskie Okna i Drzwi rekomendują obniżenie wartości współczynników przenikania ciepła dla okien o 0,4 W/m²K (w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów).
  2. Związek Polskie Okna i Drzwi powoła zespół roboczy, którego celem będzie wypracowanie jednolitego standardu certyfikacji energetycznej okien oraz warunków jego wprowadzenia w życie.
  3. Uczestnicy III edycji Kongresu Stolarki Polskiej oraz Związek Polskie Okna i Drzwi stają na stanowisku, że najszybszą drogą uporządkowania zagadnień związanych z ustaleniem powszechnie akceptowanych zasad prawidłowego montażu stolarki otworowej jest niezwłoczne przystąpienie do prac nad aktualizacją i rozszerzeniem istniejącej instrukcji nr 421 Instytutu Techniki Budowlanej.
    Rekomenduje się, jako nadzwyczajne działanie Związku Polskie Okna i Drzwi, niezwłoczne podjęcie prac nad opracowaniem dokumentu oraz uzyskaniem dla niego jak najszerszego wsparcia środowiska, aby mógł on w przyszłości spełniać warunki jednolitych zasad instalacji okien i drzwi balkonowych zalecanych przez producentów w związku z wymaganiem normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Poza głównymi blokami kongresowymi jeden z paneli był okazją do świętowania. To Branżowy Program Promocji Eksportu. Branża znalazła się w grupie piętnastu uznanych przez Ministerstwo Gospodarki za lokomotywy polskiego eksportu, warte wsparcia z funduszy rządowych i Unii Europejskiej.

Program obejmuje pięć krajów - Niemcy, Francję, Włochy, Czechy i Szwecję. Podzielony jest na dwie części. W jednej uczestniczące firmy mogą uzyskać zwrot kosztów w wysokości 75%. Dofinansowanie może mieś wartość do 200 tys. euro. Część druga jest całkowicie finansowana przez Ministerstwo Gospodarki.

W przetargu na realizatora programu wybrano konsorcjum utworzone przez Związek POiD, firmę Eltar oraz ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku. Ministerstwo uznało, że takie konsorcjum najskuteczniej zorganizuje i przeprowadzi akcję budującą za granicą pozytywny obraz polskich producentów stolarki otworowej.

źródło i zdjęcia: okna.org.pl