Konferencje i wystawa CEP® Poland 2012

Dodano: wtorek, 28 lutego 2012 12:23

Organizowany po raz pierwszy w Polsce szereg konferencji CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości ma na celu kompleksową prezentację zagadnień energetycznych związanych z budownictwem. Uzupełnieniem konferencji będzie wystawa o charakterze informacyjnym.

CEP® CLEAN ENERGY & PASSIVEHOUSE w Stuttgarcie w Niemczech to jedne z najważniejszych targów dotyczących energooszczędnego budownictwa i energii ze źródeł odnawialnych organizowanych przez Grupę REECO. Głównym tematem odbywających się 17 i 18 kwietnia 2012 r. spotkań w ramach CEP® Poland 2012 będzie budownictwo przyszłości i czysta energia. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły serwisy OknaidrzwiB2B.pl, PrzegrodyB2B.pl oraz InstalacjeB2B.pl.

Głównym tematem CEP® Poland 2012 będzie budownictwo przyszłości i czysta energia. Omawiane będą budynki energooszczędne, pasywne, zeroenergetyczne i dodatnioenergetyczne oraz budynki inteligentne. Obiekty te powinny być konstruowane tak, by funkcjonować bez wpływu na środowisko naturalne.

Obecnie pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz inne hasła propagujące ideę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych zyskują na znaczeniu. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu dyrektywach unijnych oraz przepisach krajowych. Powstaje coraz więcej programów i funduszy wspierających proekologiczne działania.

Nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi jakie będą budynki przyszłości. Z pewnością jednak będą one miały wpływ na rozwój energetyki odnawialnej i globalnej gospodarki. Konieczna będzie także renowacja i modernizacja istniejących już budynków a nawet zabytków.

Konferencje i wystawa CEP® Poland 2012 to przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, transferu wiedzy oraz miejsce branżowych spotkań. Każdy z konferencyjnych tematów zostanie przedstawiony zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Firmy i eksperci z branży otrzymają w ramach konferencji możliwość prezentacji. Organizowana równolegle wystawa będzie stanowiła uzupełnienie dla poruszanej tematyki.

Obecnie przygotowywane są następujące konferencje:

  1. Inteligentny budynek - innowacyjne spojrzenie w przyszłość.
  2. Termomodernizacja budynków zabytkowych - tradycja kontra nowoczesność. Rozwiązania pozwalające zachować wartość zabytkową budynku.
  3. Energooszczędne budynki przyszłości.

Konferencja "Inteligentny budynek - innowacyjne spojrzenie w przyszłość" zaplanowana jest na dzień 17 kwietnia 2012 r. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie idea inteligentnego budynku i perspektywy jej rozwoju. Przedstawione będą architektoniczne założenia domu inteligentnego, techniki pomiarowe, możliwości regulacji i sterowania oraz bezpieczeństwo i niezbędne konserwacje. Eksperci zademonstrują jak z budynku "normalnego" uczynić "inteligentny".

"Termomodernizacja budynków zabytkowych - tradycja kontra nowoczesność" to konferencja, którą współorganizować ma Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Instytut Dziedzictwa Narodowego. Tematem przewodnim będzie możliwość łączenia energooszczędności z ochroną zabytków i zachowaniem zabytkowej wartości.

Konferencja "Energooszczędne budynki przyszłości" poruszy przede wszystkim zagadnienia związane z budynkami pasywnymi, obiektami o niemal zerowym zużyciu energii oraz budynkami dodatnio energetycznymi. Eksperci omówią metody modernizacji istniejących obiektów w celu uzyskania standardów energooszczędności.

źródło i zdjęcie: cep-warsaw.com