Zintegrowany System Zarządzania w firmie WIŚNIOWSKI

Dodano: poniedziałek, 12 grudnia 2011 12:49

W październiku 2011 r. audytorzy renomowanej jednostki certyfikującej Det Norske Veritas udzielili firmie Wiśniowski pozytywnej rekomendacji dla uzyskania Certyfikatu Systemu Zarządzania. Potwierdza on zgodność działań firmy z wymogami normy OHSAS 18001:2007.

Zrealizowany w praktyce i udokumentowany Zintegrowany System Zarządzania złożony jest z dwóch podsystemów, które spełniają wymagania różnych norm. Już 10 lat temu firma wprowadziła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Obecnie wdrożony został nowy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zintegrowany System Zarządzania w firmie WIŚNIOWSKI został potwierdzony certyfikatem w dniu 2 grudnia 2011 r. Firma WIŚNIOWSKI przeszła pozytywnie proces certyfikacji jako jedna z pierwszych w branży.

W procesie certyfikacyjnym audytorzy szczególnie zwracali uwagę na działania związane z analizą i oceną bezpieczeństwa procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Oceniano skuteczność działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i oceną ryzyka. Audytorzy oceniali dostępność dla pracowników instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz opisów procedur przewidzianych w razie wystąpienia wypadku, pożaru czy innego niebezpiecznego zdarzenia.

Według przyjętej polityki Zintegrowany System Zarządzania w firmie WIŚNIOWSKI ma skutkować wysoką jakością zaspokajania potrzeb klientów, a stosowane przy produkcji wyrobów technologie mają być w pełni bezpieczne. Pełne bezpieczeństwo dotyczy również użytkowania produktów u odbiorców.

Certyfikat Systemu Zarządzania - WIŚNIOWSKI"Wychodzimy z założenia, że nasi pracownicy mają prawo do pracy w środowisku wolnym od wszelkich zagrożeń. Zintegrowany System Bezpieczeństwa pozwoli skuteczniej realizować cele polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również oceniać skuteczność realizowanych działań w tej dziedzinie. Umożliwi nie tylko zapobieganie ewentualnym awariom i niebezpiecznym dla zdrowia i życia pracowników wypadkom, lecz również podniesie poziom wiedzy wszystkich zatrudnionych w firmie WIŚNIOWSKI osób, na temat najlepszych praktyk w tym zakresie. Ich zaangażowanie jest niezbędnym elementem właściwej realizacji polityki bezpieczeństwa", mówi pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Roman Łukasik.

Firma WIŚNIOWSKI przyjęła, jako jedno z priorytetowych zobowiązań, efektywne zarządzanie bezpieczeństwem dzięki ciągłej analizie zagrożeń i ocenie zawodowego ryzyka na wszystkich stanowiskach pracy. Ważne jest wytwarzanie i sprzedaż bezpiecznych wyrobów oraz oferowanie usług wysokiej jakości. Wszystkie działania ukierunkowane są również na zaufanie i lojalność w kontaktach z klientami i dostawcami.

Jako największy polski producent przemysłowych i garażowych bram segmentowych oraz ogrodzeń posesyjnych, firma WIŚNIOWSKI dąży do ugruntowania wizerunku przedsiębiorstwa godnego zaufania, cechującego się zrównoważonym rozwojem i troszczącego się o bezpieczeństwo pracy wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników. Firma ma w swojej ofercie również drzwi całoszklane i kuloodporne.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy WIŚNIOWSKI, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI