Skuteczna izolacja cieplna - ułatwione oszczędzanie energii

Dodano: wtorek, 18 sierpnia 2015 15:23

Podstawy prawne wymagań dotyczących izolacji termicznej dla skrzyń roletowych reguluje: na płaszczyźnie państwowej, Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV), a na płaszczyźnie krajów federalnych listy reguł budowlanych.

W nowym budownictwie skrzynia roletowa traktowana jest jako część składowa ściany zewnętrznej. Dlatego dowód równoważności z przykładami, z załącznika 2 normy DIN 4108, umożliwia architektowi przeprowadzenie obliczenia ze zredukowanym współczynnikiem przenikania mostka cieplnego.

W starym budownictwie, skrzynia roletowa traktowana jest jako poszerzenia ramy okna i w obliczeniach jej powierzchnia dodawana jest odpowiednio do powierzchni okna. Jako minimalne wymaganie izolacji termicznej obowiązuje USB ≤ 0,85 [W/m2K] und fRsi ≥ 0,70.

System EXTE rolety osiagnac wartosci podane w poniższej tabeli:

Elite XT                         USB Wert*         fRsi wartość*
Rewizja u dołu/wewn.:     0,85 - 0,74          0,70
Rewizja zewnątrz:            0,82 - 0,67          0,72 - 0,73
Żaluzje fasadowe:            0,60 - 0,40          0,70 - 0,74

EXPERT XT                     USB Wert*       fRsi wartość*
Rewizja u dołu/wewn.       0,84 - 0,81        0,70 - 0,71

Wszystkie wymagane dowody i świadectwa kontroli są do wglądu w firmie EXTE i na żądanie stoją do dyspozycji klienta.

źródło i zdjęcie: Exte

Firma Exte