Ideal 7000 „powerdur inside” - nowe podejście do energooszczędności

Dodano: czwartek, 13 sierpnia 2015 15:04

Inteligentne i innowacyjne rozwiązania konstrukcji kształtowników okiennych stają się rzeczywistością. Lekkie, pozbawione wzmocnień stalowych, elementy konstrukcyjne ograniczające znacząco straty energii w budynkach, to nowa propozycja wiodącego producenta profili okiennych, firmy aluplast.

Innowacja na miarę sukcesu - Ideal 7000 „powerdur inside“

Profile Ideal 7000 „powerdur inside” są kolejnym wariantem systemowym w ramach wprowadzonej w ubiegłym roku serii ideal 7000, który stanowi odpowiedź na te wzrastające wymagania w zakresie izolacyjności termicznej stolarki okiennej. Metalowe usztywnienia w profilach okiennych, wskutek wyso­kiej przewodności cieplnej, tworzą mostek termiczny i powo­dują pogorszenie ich właściwości termoizolacyjnych. „Powerdur inside“ to innowacyjna technologia koekstruzji profili PVC z zastosowaniem specjalnych termoplastycznych wkładek wzmocnionych włóknem szklanym Ultradur® High Speed, opracowanych przy współpracy z firmą
BASF. Wkładki te z powodzeniem zastępują stal stosowaną w kon­wencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecy­dowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.

Dzięki eliminowaniu wzmocnień stalowych w ramach profili serii Ideal 7000 „powerdur inside” mostki termiczne zostają ograniczone, a współczynnik przenikania ciepła ram dla tej serii wynosi Uf=1,0W/m2K, co jest bardzo dobrym wynikiem dla systemu z uszczelnieniem zewnętrznym. Konstrukcja profili daje jednocześnie możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników, po­przez opcjonalne wypełnianie materiałem termoizolacyjnym przestrzeni niektórych komór wewnętrznych.

Ideal 7000 „powerdur inside“  - zalety rozwiązań „hybrydowych”

Firma aluplast jest od wielu lat prekursorem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych nakierowanych na poprawę właściwości cieplnych profili. Można powiedzieć, że w przypadku profili okiennych od kilku lat mamy do czynienia z dwoma drogami zmierzającymi do poprawy ich właściwości cieplnych: „klasycznym” podejściem polegającym na zwiększaniu głębokości profili i dodawaniu kolejnych komór oraz „alternatywnym” kierunkiem polegającym na eliminowaniu negatywnego wpływu pewnych elementów np. wzmocnień stalowych na termikę profili, wprowadzeniu technologii wklejania szyb, czy wypełniania profili materiałem termoizolacyjnym, komentuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager aluplast sp. z o.o..

Konsekwentnie rozwijamy nasze systemy w obu tych kierunkach. Dzięki kompatybilności poszczególnych serii profili te dwa kierunki często się przenikają. Doskonałym przykładem takiego „hybrydowego” rozwiązania są właśnie profile serii Ideal 7000 powerdur inside, w których z jednej strony zwiększamy głębokość zabudowy profili do 85 mm, zwiększamy liczbę komór, umożliwiamy zaszklenie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości 51 mm, a z drugiej strony eliminujemy wzmocnienia stalowe, czyli elementy negatywnie wpływające na właściwości cieplne konstrukcji
, podsumowuje Marcin Szewczuk.

To właśnie dzięki temu udało się dla Ideal 7000 „powerdur inside” poprawić izolacyjność termiczną w stosunku do wariantu podstawowego Ideal 7000 o 0,1 W/m2K. To bardzo dobra wiadomość w kontekście spełniania wymagań rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w których zaostrzono wymogi dla stolarki okiennej określając minimalny współczynnik izolacyjności termicznej od 01.01.2017 r. na poziomie Uw(max)=1,1 W/(m2*K), a od 01.01.2021 r. już na poziomie - Uw(max)=0,9 W/(m2*K)).

Poprawa właściwości cieplnych była niewątpliwie jednym z podstawowych celów przy projektowaniu tego systemu, niemniej wyeliminowanie wzmocnień stalowych z ram przynosi też szereg dodatkowych korzyści dla producentów okien w postaci usprawnienia procesów produkcyjnych, poprzez: ograniczenie procesów związanych z magazynowaniem, cięciem i wkręcaniem wzmocnień stalowych, jak też mniejsze zużycie pił do cięcia stali.

Ideal 7000 – przyszłościowa platforma

Seria profili IDEAL 7000 jest nową propozycją dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego. Głębokość zabudowy wynosząca 85 mm, sześciokomorowa budowa profili oraz możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 51mm gwarantują ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej. System IDEAL 7000 wpisuje się zatem znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej poprzez zwiększanie głębokości kształ­towników i liczby wewnętrznych komór.

Raport nr 13/03-A081-Z5 Prüfzentrum für Bauelemente KG potwierdza wartość Uf dla kształtowników okiennych serii Ideal 7000 ustaloną w badaniach na poziomie Uf = 1,1 W/(m2*K). Dzięki temu okna IDEAL 7000 nawet z jednokomorową szybą zespoloną wyposażoną w aluminiową ramkę dystansową przez kilka najbliższych lat bez trudu sprostają wymaganiom cieplnym stawianym przez przepisy Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zwiększona do 85 mm głębokość zabudowy zapewnia pełną kompatybilność z systemem drzwi zewnętrznych ideal 7000 85 mm, jak również nowym modułowym systemem drzwi unoszono-przesuwnych HST 85 mm.

źródło i zdjęcie: aluplast

Firma Aluplast