Systemy Exte gwarancją skutecznej izolacji cieplnej

Dodano: wtorek, 16 września 2014 00:00

Podstawy prawne wymagań dotyczących izolacji termicznej dla skrzyń roletowych reguluje: na płaszczyźnie państwowej, rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV), a na płaszczyźnie krajów federalnych listy reguł budowlanych.

W nowym budownictwie skrzynia roletowa traktowana jest jako część składowa ściany zewnętrznej. Dlatego dowód równoważności z przykładami, z załącznika 2 normy DIN 4108, umożliwia architektowi przeprowadzenie obliczenia ze zredukowanym współczynnikiem przenikania mostka cieplnego.

W starym budownictwie, skrzynia roletowa traktowana jest jako poszerzenia ramy okna i w obliczeniach jej powierzchnia dodawana jest odpowiednio do powierzchni okna. Jako minimalne wymaganie izolacji termicznej obowiązuje USB ≤ 0,85 [W/m2K] i fRsi ≥ 0,70.

System EXTE rolety osiąga wartości podane w poniższej tabeli:

 

źródło i zdjęcie: Exte

Firma Exte