Związek Polskie Okna i Drzwi integruje polski sektor budownictwa

Dodano: wtorek, 29 lipca 2014 06:50

Związek Polskie Okna i Drzwi we współpracy ze stowarzyszeniami z polskiego sektora budowlanego, złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ofertę na przygotowanie studium wykonywalności programu sektorowego. Dokument ten jest milowym krokiem w stronę ustanowienia programu sektorowego, dedykowanego polskiej branży budownictwa.

Program sektorowy to specjalny system mający na celu finansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach związanych z danym sektorem gospodarki. Jest on tworzony, jako odpowiedź na zapotrzebowanie firm prowadzących działalność w określonej branży. W ramach programu sektorowego ogłasza się nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Są one otwarte dla wszystkich przedsiębiorstw, w tym również tych, które działają w ramach konsorcjów obejmujących podmioty reprezentujące wskazaną gałąź gospodarki. Ofertę na studium wykonalności przygotowało ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., natomiast podmiotem prawnym, który ją złożył do NCBR był Związek Polskie Okna i Drzwi.

Stworzenie programu ma pomóc w zwiększaniu konkurencyjności polskiego sektora budowlanego zarówno w Europie, jak i na świecie, m.in. poprzez ciągłe podnoszenie jakości wyrobów oraz procesów budowlanych, a także rozwój potencjału intelektualnego i technicznego krajowego budownictwa.

Razem jesteśmy naprawdę silni. Wspólnie możemy zdziałać dużo dobrego dla polskiej branży związanej z szeroko pojętym budownictwem, tłumaczy przedstawiciel wnioskodawcy, Paweł Wróblewski, dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi. POiD dąży do ciągłego podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej stolarki budowlanej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tylko działając w szerokiej koalicji firm, instytucji i organizacji związanych z budownictwem, mamy szansę na stworzenie w naszym kraju prawdziwej potęgi. Dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić w roli instytucji, która niejako integruje i dopinguje do działania środowisko, dodaje.

We wspólnej inicjatywie, oprócz firm zrzeszonych w Związku POiD, biorą udział, m.in. organizacje należące do Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (PPTB), Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii oraz szereg innych organizacji branżowych.

Zgodnie z harmonogramem, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rozpoznanie, ocenę oraz podpisanie umów z wybranymi wnioskodawcami ma 60 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru ofert, czyli od 11 lipca 2014 roku.

Związek Polskie Okna i Drzwi to ogólnopolska organizacja zrzeszająca producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki budowlanej w Polsce. POiD za cel stawia sobie, m.in. ochronę, reprezentowanie oraz wspieranie interesów członków w zakresie ich działalności, zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji krajowej i międzynarodowej oraz wyznaczanie i kształtowanie wysokich standardów zawodowych. Do Związku Polskie Okna i Drzwi należy obecnie prawie sto firm związanych z branżą polskiej stolarki budowlanej.

źródło i zdjęcie: Związek POiD