Nowe cele Związku Polskie Okna i Drzwi

Dodano: piątek, 27 czerwca 2014 07:10

Związek Polskie Okna i Drzwi przyjął główne cele na najbliższe cztery lata. Wśród najważniejszych wytycznych znalazły się m. in.: wzmocnienie Związku, pogłębianie współpracy ze środowiskiem architektów, doprowadzenie do stworzenia zawodu "montażysta stolarki budowlanej" oraz uznanie branży stolarki budowlanej za "polską specjalność eksportową" w latach 2015-2020.

Cele Polskiego Związku Okna i Drzwi zostały uchwalone jednogłośnie podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 12 czerwca br. w Dębem k. Serocka. Za najważniejsze zadanie stojące przed POiD, zrzeszone w Związku firmy uznały wzmocnienie organizacji poprzez wzrost ilości członków oraz ich zaangażowania.

Jednym z narzędzi służących realizacji tych celów jest nawiązanie przez Związek POiD współpracy z ASM Centrum Badań i Analiz. Na mocy zawartego porozumienia, firma badawcza udostępni Członkom Związku dwa raporty: "Rynek stolarki drzwiowej w Polsce 2014" oraz "Rynek stolarki okiennej w Polsce 2014". Jak podkreślają eksperci ASM, publikacje dokonują kompleksowej i wyczerpującej analizy wielkości i struktury rynku, prognoz na przyszłość oraz panujących na nim trendów.

Istotnym punktem na liście priorytetów Związku jest doprowadzenie do cyklicznych spotkań i konsultacji ze środowiskiem architektów na temat uwzględnienia prawidłowego montażu stolarki w projektach budowlanych.

To pokłosie dyskusji nad jakością montażu w Polsce, która toczyła się jeszcze podczas V Kongresu Stolarki Polskiej, komentuje Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD. Zdaniem Dyrektora, stan wiedzy polskich projektantów w zakresie montażu jest niewystarczający. Właśnie dlatego chcemy doprowadzić do konsultacji ze środowiskiem architektów, dodaje Paweł Wróblewski.

Największy wpływ na jakość montażu mają jednak specjaliści wykonujący tę czynność. Właśnie dlatego, jednym z zadań Związku będzie utworzenie specjalności zawodowej "montażysta stolarki budowlanej" we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Z uwagi na sukces Branżowego Programu Promocji, uczestnicy Walnego Zgromadzenia, zadecydowali także, że Związek powinien doprowadzić do uznania branży stolarki budowlanej za "polską specjalność eksportową" w kolejnej edycji programu.

Realizacja BPP POLSKICH OKIEN I DRZWI została wysoko oceniona przez Ministerstwo Gospodarki. Stolarka była jedną z nielicznych branż, na którą przeznaczono dodatkowe środki, komentuje Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu POiD. Mamy nadzieję powtórzyć ten sukces w przyszłości, dodaje.

Pełna lista celów Związku POiD jest dostępna na stronie internetowej: www.poid.eu

źródło i zdjęcie: Związek POiD