Program doboru szkła online od Guardian

Dodano: poniedziałek, 23 grudnia 2013 13:19

Wybór odpowiedniego szkła oraz jego parametrów wymaga wiedzy technicznej oraz narzędzi, pozwalających na dokonanie właściwych obliczeń. Firma Guardian Częstochowa udostępniła na swojej stronie internetowej nowe narzędzie, w postaci Panelu Doradztwa Technicznego pozwalającego na dokonanie stosownego wyboru i dopasowanie szkła do konkretnego projektu, jego usytuowania i przeznaczenia.

Współcześnie produkowane szkło może spełniać wiele ról, np. zapewnia ciszę we wnętrzach, dzięki bardzo dobrym parametrom wytrzymałościowym jest odporne na powierzchniowe różnice temperatury, może też mieć odpowiedni stopień odporności na obciążenia mechaniczne. Jak jednak dopasować rodzaj szkła do specyficznych warunków konkretnego budynku? Pod uwagę należy wziąć trzy elementy - akustykę, odporność na powierzchniowe różnice temperatury oraz odporność mechaniczną.

Akustyka

Szkło ma zdolność redukowania hałasu, określaną przez wartość Rw i podawaną w dB. W zależności od źródła hałasu, istnieją również współczynniki korygujące C i Ctr. Ten pierwszy stosuje się dla źródeł dźwięku o wysokiej częstotliwości (np. mowa ludzka czy szybki ruch uliczny). Drugi współczynnik korygujący znajduje zastosowanie w przypadku niskich dźwięków (częstotliwości basowe z głośników, powolny ruch uliczny). Dokonując wyboru szyby o odpowiednich parametrach termoizolacyjnych należy więc wziąć pod uwagę rodzaje dźwięku, przed jakimi szyba ma nas chronić. Należy również przeprowadzić odpowiednie kalkulacje, które pozwolą na dobranie odpowiedniego rozwiązania.

Analiza termiczna

Powierzchniowe różnice temperatury to zjawisko, które może doprowadzić do poważnego uszkodzenia szkła, z całkowitym zniszczeniem włącznie. W szybie nagrzewającej się nierównomiernie (np. ze względu na zacienienie jej części) mogą pojawiać się naprężenia tak silne, że na jej powierzchni pojawiają się pęknięcia. Uodparnianie szkła na tego rodzaju zagrożenie zachodzi w procesie obróbki termicznej (hartowania), a także obróbki krawędzi, które - odpowiednio przygotowane - zagwarantują trwałość szkła, nawet w niekorzystnych warunkach.

Analiza statyczna

Szkło poddawane jest działaniom siły wiatru, zalegającego śniegu i innych obciążeń punktowych oraz liniowych. Rodzaj tych sił, umiejscowienie i rozmiar oszklenia oraz sposób mocowania determinuje grubość szyb, która zapewnia, że nie dojdzie do pęknięcia szkła. Jednocześnie wybór zbyt grubego oszklenia, z zapasem, niepotrzebnie zwiększa jego wagę i cenę.

Centrum Doradztwa Technicznego

Aby możliwie precyzyjnie przełożyć potrzeby użytkowników na rodzaj dobranego szkła, firma Guardian Częstochowa udostępniła na swojej stronie internetowej Panel Doradztwa Technicznego, gdzie znaleźć można odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące szkła oraz rozwiązać bardziej zaawansowane problemy wynikające z jego zastosowania. Ponieważ wybranie odpowiedniej szyby lub zestawu szybowego wymaga wykonania obliczeń metodami zgodnymi z odpowiednimi normami, wymienione trzy aspekty użytkowe (akustyka, analiza termiczna, obliczenia statyczne) zostały wydzielone w trzech, osobnych zakładkach.

Dzięki nim, można złożyć zapytanie dotyczące analizy termicznej i obliczeń statycznych szkła, a specjaliści Działu Technicznego Guardian dokonają odpowiednich obliczeń. Wyniki wraz z analizą udostępnią natomiast użytkownikowi serwisu. Poziom ochrony przed hałasem może zostać sprawdzony automatycznie na podstawie bazy certyfikowanych i oszacowanych danych.

Centrum Doradztwa Technicznego udostępniane jest Klientom po zalogowaniu na stronie www.guardian-czestochowa.com, zachęcamy do korzystania z narzędzia w języku polskim i angielskim.

źródło i zdjęcie: Guardian

Firma Vetrex