System profili okiennych z PCW bluEvolution: 82 firmy BRÜGMANN SA

Dodano: środa, 16 stycznia 2013 10:41

Firma BRÜGMANN SA wprowadza na rynek nowy system profili okiennych z PCW o nazwie bluEvolution: 82.

BluEvolution: 82 to profile o szerokości 82 mm i 6-cio komorowej budowie zarówno ramy jak i skrzydła. Wykonywane są w dwóch wersjach uszczelnienia:
- AD z dwiema uszczelkami oporowymi
- MD z dodatkową uszczelką środkową.

Współczynnik przenikalności cieplnej dla złożenia ramy i skrzydła wynosi:
- Uf = 1,1 W/m2K (wersja AD) i
- Uf=1,0 W/m2K (wersja MD).

Duże komory zewnętrzne pozwalają na prawidłową wentylację profili, co skutecznie niweluje naprężenia termiczne wywoływane nagrzewaniem się okien (szczególnie tych montowanych na południowej elewacji budynku). Profile bluEvolution: 82 dają możliwość stosowania wszelkich pakietów szybowych o szerokości do 52 mm.

Jako standardowy pakiet oszklenia producent systemu przewiduje 3-szybowe zespolenie o szerokości 44 mm, wypełnione argonem, dla którego wartość Ug wynosi 0,5W/m2K. Współczynnik przenikalności cieplnej dla okna referencyjnego w wersji MD z takim szkłem osiąga wartość Uw=0,74W/m2K. To jeden z najlepszych parametrów wśród wyrobów dostępnych na rynku stolarki otworowej. Taki wynik uzasadnia projektowanie okien z profili bluEvolution: 82 z przeznaczeniem do montażu w domach "pasywnych".

źródło i zdjęcia: BRÜGMANN SA