Certyfikaty budownictwa pasywnego Instytutu ift Rosenheim dla fasad Schüco

Dodano: wtorek, 12 czerwca 2012 09:58

Wyzwaniem dla współczesnego budownictwa jest efektywne ograniczenie wykorzystania energii do celów zasilania budynków. Oferowane przez Schüco technologie udostępniają rozwiązania wyprzedzające współczesne standardy. Konstrukcje fasadowe atestowano w ift Rosenheim.

Firma Schüco przywiązuje szczególną uwagę do rozwiązań dla budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego. Nowatorskie rozwiązania aluminiowych fasad Schüco FW 50+.SI i Schüco FW 60+.SI jako pierwsze na rynku uzyskały certyfikat Domów Pasywnych w Darmstadt. Certyfikaty budownictwa pasywnego Instytutu ift Rosenheim dla fasad Schüco są potwierdzeniem najlepszych parametrów termoizolacyjnych konstrukcji fasadowych projektowanych w tych systemach.

Dzięki dopracowanym rozwiązaniom szczegółów konstrukcyjnych wysoko izolowane wersje konstrukcji słupowo-ryglowych w systemach Schüco FW 50+.SI i Schüco 60+.SI ustanawiają trendy w dziedzinie projektowania zrównoważonych powłok budynków. Specjalnie zaprojektowane izolatory ograniczają do minimum wymianę ciepła pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną stroną budynku.

W Instytucie ift Rosenheim fasady zostały poddane szczegółowym badaniom na reprezentatywnym module fasadowym o wymiarach 1200 x 3500 mm z pakietem szybowym Ug = 0,7 W/m²K i wykazały, że systemy o widocznej, zewnętrznej szerokości profili 50 i 60 mm uzyskują wartości Ucw = 0,64 W/m²K. To doskonały wynik spełniający z nadwyżką kryteria Instytutu Domów Pasywnych określające Ucw na ≤ 0,80 W/m²K.

Fasada Schüco FW 50+.SI ze zintegrowanymi, cienkowarstwowymi modułami fotowoltaicznymi Schüco ProSol TF+Podczas badań w Instytucie ift Rosenheim produktom stawiane są bardzo wysokie wymagania. Górna granica parametru przenikalności cieplnej fasady wynosi Ucw ≤ 0,7 W/m²K. Przy uwzględnieniu parametrów cieplnych połączeń fasady z konstrukcją budynku współczynnik Ucw installation powinien być ≤ 0,85 W/m²K. W badaniach uwzględnia się także mostki punktowe w miejscu łączeń śrubowych. Pasywne fasady Schüco określają nowe standardy również przy uwzględnieniu ich połączeń z konstrukcją budynku. W przypadku systemu FW 50+.SI współczynnik Ucw installation wynosi 0,71 W/m²K oraz 0,72 W/m²K dla systemu FW 60+.SI.

Fasady Schüco, które uzyskały certyfikaty budownictwa pasywnego Instytutu ift Rosenheim dostępne są w dwóch wersjach konstrukcji - z aluminiową lub tworzywową listwą dociskową. Poprzez opcjonalną integrację cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych ProSol TF+ możliwa jest dodatkowa poprawa bilansu energetycznego budynku. Pozwala to na projektowanie zautomatyzowanych budynków, generujących jednocześnie energię elektryczną z promieniowania słonecznego.

Z uwagi na najwyższe wymagania stawiane atestowanym produktom, certyfikaty budownictwa pasywnego notyfikowanego Instytutu ift Rosenheim to dla fasad Schüco bardzo prestiżowe dokumenty. Potwierdzają rzeczywiste wprowadzanie do produktów istotnych zmian i efektywnych innowacji.

Zapraszamy do zapoznania się zakładką firmy Schüco International Polska, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: Schüco International Polska