Elementy fotowoltaiczne w oknach i fasadach budynków przyszłości

Dodano: piątek, 18 maja 2012 10:48

Wzrost cen energii konwencjonalnej, regulacje prawne oraz szybka poprawa wydajności modułów fotowoltaicznych wywołują coraz większe zainteresowanie technologiami pozyskiwania energii słonecznej. Inwestorzy dostrzegają tu prestiż i realne oszczędności.

Dotąd nie wszystkie obiekty umożliwiały stosowanie systemów fotowoltaicznych. Przełomem stały się elastyczne rozwiązania cienkowarstwowych modułów z krzemu mikrokrystalicznego Schüco ProSol TF. Mogą być one estetycznie integrowane z dowolnym rodzajem konstrukcji fasadowo-okiennej. Pozwalają stworzyć projekty o niepowtarzalnej estetyce, które jednocześnie generują darmową energię elektryczną.

Wnętrze otoczone systemem okienno-fasadowym z cienkowarstwowymi modułami Schüco ProSol TF+Od 2012 r. w ofercie Schüco dostępna jest kolejna generacja cienkowarstwowych modułów Schüco ProSol TF+, zwiększająca dotychczasową wysoką wydajność energetyczną modułów o kolejne 30%. Elastyczny proces produkcji sprawia, że moduły Schüco ProSol TF oraz Schüco ProSol TF+ są dostępne różnych rozmiarach, od 0,2 x 0,3 m, do 2,20 m x 2,60 m (5,7 m²). Dzięki zastosowaniu technologii laserowej mogą zapewniać różny stopień przezierności od 5 do 25%, dostosowywany każdorazowo co 5% do indywidualnych wymagań.

Panele fotowoltaiczne Schüco ProSol TF/TF+ można instalować w strefach przeziernych i nieprzeziernych fasad w postaci szyb zespolonych lub nieprzeziernych wypełnień. Przy zastosowaniu elementów przeziernych pomieszczenia są oświetlane wystarczającą ilością światła, a system pełni dodatkowo rolę osłony przed ich nadmiernym nasłonecznieniem i przegrzewaniem.

Również w poszczególnych modułach z elementami fotowoltaicznymi można uzyskać zróżnicowany stopień przezierności. Elastyczność rozwiązania Schüco ProSol TF pozwala na instalację na zewnętrznych ścianach stalowych hal magazynowych. Są wtedy zintegrowane ze specjalnie zaprojektowaną konstrukcją fasady przyściennej Schüco FSE 3800, mocowaną do elewacji w zaledwie czterech punktach.

Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne Schüco ProSol TF/TF+ mogą dla budynków przyszłości stanowić także atrakcyjne ekonomicznie alternatywne materiały budowlane. Oprócz pozyskiwania energii pełnią funkcje izolacji cieplnej, akustycznej bądź ochrony przeciwsłonecznej. Stanowią idealny komponent termicznie izolowanych fasad z serii Schüco SMC 50.HI czy na przykład FW 50+SI i FW 60+SI.

Panele fotowoltaiczne Schüco ProSol TF+Fasada realizowana w systemie pasywnym FW 50+SI z wypełnieniami w postaci modułów ProSol TF uzyskuje doskonałe parametry cieplne na poziomie nawet Ucw = 0,64 W/m²K i efektywnie dostarcza darmowej energii do oświetlenia czy zasilania urządzeń w budynku. System osiąga wyjątkowo korzystne parametry wydajności, nawet w przypadku wysokich temperatur modułów i przy rozproszonym świetle.

Jeszcze wyższe uzyski gwarantują nowe elementy fotowoltaiczne w modułach z serii Schüco ProSol TF+, produkowane w technologii wielowarstwowej. Dzięki połączeniu właściwości krzemu amorficznego i mikrokrystalicznego możliwe stało się znacznie efektywniejsze wykorzystanie światła rozproszonego, występującego w czasie zachmurzenia lub o zmierzchu.

Zapraszamy do zapoznania się zakładką firmy Schüco International Polska, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: Schüco International Polska