Poprawny montaż okien w 9 krokach

Dodano: poniedziałek, 07 maja 2012 14:16

O jakości i szczelności zamontowanych w domu okien decydują dobre parametry techniczne oraz prawidłowy montaż. Firma MS więcej niż OKNA przedstawia jak powinny wyglądać poszczególne etapy. Przestrzeganie kilku prostych zasad pozwoli na uniknięcie błędów podczas instalacji.

Montaż wykonany ze szczególną starannością, zachowaniem prawidłowej techniki i kolejności prac ograniczy powstawanie mostków termicznych i straty energii w budynku.

Krok 1 - przygotowanie muru
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie oczyścić mur z luźnych kawałków i kurzu, a w razie konieczności zastosować podkład gruntujący. W zależności od sposobu montażu należy zamontować lub zdjąć listwę parapetową.

Krok 2 - przygotowanie okna
Kotwy, dyble lub specjalne śruby do montażu okien muszą przenieść wszystkie obciążenia działające na okno, dlatego trzeba je rozmieścić na całym jego obwodzie w odstępach nie większych niż 70 cm. Przykleić do okna taśmy paroprzepuszczalne od zewnątrz i paroszczelne od środka.

Krok 3 - umieszczenie ościeżnicy
Ramę okna należy umieścić w otworze w ten sposób, aby z każdej strony została zachowana właściwa szczelina dylatacyjna, z zachowaniem pionów i poziomów.

Krok 1 - przygotowanie muru - fot. MS więcej niż OKNAKrok 2 - przygotowanie okna - fot. MS więcej niż OKNAKrok 3 - umieszczenie ościeżnicy - fot. MS więcej niż OKNA

Krok 4 - sprawdzenie przekątnych
Ustawioną w murze ościeżnicę stabilizujemy przy pomocy klinów rozporowych i po ponownej kontroli poziomów i pionów sprawdzamy również przekątne, które powinny być równe.

Krok 5 - montaż mechaniczny
Jeżeli montujemy na kotwy, należy pamiętać, aby każdą z nich przykręcić do muru dwoma kołkami rozporowymi lub specjalnymi śrubami. Przy montażu na dyble lub śruby samowiercące należy uszczelnić otwory w dolnym elemencie ramy.

Krok 6 - zwilżenie muru
Ponieważ piana montażowa twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, zaleca się, aby przed jej nałożeniem zwilżyć mur wodą np. przy pomocy spryskiwacza.

Krok 4 - sprawdzenie przekątnych - fot. MS więcej niż OKNAKrok 5 - montaż mechaniczny - fot. MS więcej niż OKNAKrok 6 - zwilżenie muru - fot. MS więcej niż OKNA

Krok 7 - nakładanie piany
Przestrzeń między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianą nakładając ją od dołu do góry, prowadząc pistolet lekko zygzakowatym ruchem. Po zastygnięciu piany jej nadmiar należy obciąć.

Krok 8 - przyklejanie taśmy paroszczelnej
Drugi koniec przyklejonej wcześniej do okna taśmy paroszczelnej należy przymocować do muru w taki sposób, aby zasłonić pianę. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci z pomieszczenia w spoinę, zawilgoceniu, a nawet zagrzybieniu ściany.

Krok 9 - zawieszenie skrzydeł
Do tak przygotowanej ramy możemy teraz wstawić skrzydła, sprawdzić ich funkcjonowanie i w razie konieczności wyregulować. Jeżeli regulację podczas montażu wykonamy przez przedystansowanie szyby, wówczas okucia pozostaną w położeniu fabrycznym. Dzięki temu podczas wieloletniej eksploatacji okna do wykorzystania pozostanie cały zakres regulacji okuć.

Krok 7 - nakładanie piany - fot. MS więcej niż OKNAKrok 8 - przyklejanie taśmy paroszczelnej - fot. MS więcej niż OKNAKrok 9 - zawieszenie skrzydeł - fot. MS więcej niż OKNA

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy MS więcej niż OKNA, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: MS więcej niż OKNA