Skuteczne obniżenie kosztów ogrzewania domu przed jego wybudowaniem

Dodano: poniedziałek, 27 lutego 2012 10:03

W cyklu życia budynku koszty ponoszone są na jego projekt, budowę, eksploatację, remonty oraz rozbiórkę. Według szacunków 84% łącznych wydatków wiąże się z eksploatacją, z czego aż 75% stanowią koszty ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody. Widać więc jak ważne jest zużycie energii.

Dom należy traktować jako inwestycję, gdzie straty ciepła przekładają się na wymierne straty ekonomiczne. Dlatego jego energochłonność jest niezwykle istotną informacją inwestycyjną. Warto zoptymalizować stosowane rozwiązania i początkowo wydając trochę więcej zaoszczędzić dużo w przyszłości.

Z raportu "Szóste Paliwo" wynika, że dla 46% inwestorów wydatki ponoszone na ogrzewanie są obecnie problemem. Średnie zużycie potrzebnej na nie energii jest w Polsce nawet dwukrotnie wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Wynika to ze znacznie mniejszej izolacyjności polskich domów.

Długoterminowy charakter inwestycji budowlanej powinien skłaniać do postawienia sobie pytania jak długi okres zwrotu nakładów jest możliwy do zaakceptowania. Skuteczne obniżenie kosztów ogrzewania domu przed jego wybudowaniem uzyskamy przez zapewnienie mu jak największej energooszczędności. Potrzebne działania dotyczą przede wszystkim:

Energooszczędny dom - fot. ROCKWOOLInwestowane środki zwracają się poprzez oszczędności na ogrzewaniu. W budownictwie 10 lat jest dość krótkim okresem zwrotu. Z raportu "Szóste Paliwo" wynika, że jedynie co setny inwestor dopuszcza oczekiwanie na tego typu zwrot dłuższe niż 20 lat.

Właściwie dobrane materiały i technologie budowlane, korzystne finansowanie, czy też nawet wsparcie przedsiębiorstwa energetycznego, mogą umożliwić uzyskanie wymiernych oszczędności w znacznie krótszym czasie.

Według badania "Postawy wobec bezpieczeństwa finansowego", które przeprowadziła Grupa IQS, jednorazowa inwestycja o wartości kilku tysięcy złotych, pozwalająca w przyszłości obniżyć koszt ogrzewania o 15-20% jest dla Polaków bardzo atrakcyjna. Niemal połowa ankietowanych jest na taką inwestycję gotowa, a tylko 14% pomysł odrzuca. Z kolei osoby, które już wybudowały dom lub kupiły mieszkanie, robiąc to ponownie, przede wszystkim wybudowałyby dom lepiej ocieplony lub kupiły mieszkanie lepiej ocieplone.

Porównanie kosztów eksploatacji dwóch budynkówPrzedstawiamy analizę dwóch obiektów o takiej samej powierzchni, lecz różnych systemach grzewczych (gaz i biomasa) oraz innych grubościach izolacji. Widać, że budynki o podobnych parametrach charakterystyki energetycznej (wskaźnik energii pierwotnej) znacznie różnią się w zakresie kosztów eksploatacji.

Budynek B wyposażony jest we właściwą izolację oraz system odzysku ciepła z wentylacji. Mimo wyższej ceny wybranego źródła ciepła, daje to znaczne oszczędności w stosunku do budynku A.

Analizując koszty eksploatacji, a nie tylko koszty zakupu, można wybrać rozwiązania najbardziej opłacalne. Skuteczne obniżenie kosztów ogrzewania domu bez odpowiedniego zaplecza w postaci solidnej izolacji, może być niestety iluzoryczne. Zatem w otaczających nas budynkach można znaleźć kolejne źródła "szóstego paliwa".

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy ROCKWOOL, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: ROCKWOOL