Izolacyjność akustyczna okien a szczelina włosowata

Dodano: czwartek, 09 lutego 2012 12:37

Firma SOUDAL wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej przeprowadziła badanie wpływu prawidłowości montażu na akustyczne właściwości okien. Wykazano, iż nieszczelności w warstwie izolacyjnej znacznie obniżają parametry akustyczne w pomieszczeniach.

Podczas badań porównywano izolacyjność akustyczną ościeżnicy uszczelnionej pianą Flexifoam w sposób prawidłowy oraz takiej, w której powstała szczelina włosowata. Otrzymane wyniki pokazały, że w przypadku okien o najwyższym tłumieniu hałasu zewnętrznego (około 43 dB) obniżenie izolacyjności akustycznej w wyniku powstania szczeliny włosowatej może wynieść nawet 10 dB. W ten sposób parametr ten osiąga poziom występujący w oknach tradycyjnych.

"Prowadzone przez nas badania pokazały, że straty izolacyjności akustycznej są tym większe, im większa jest izolacyjność okna. Jest to szczególnie istotne jeśli inwestor zdecyduje się na zakup kosztownego okna trzyszybowego, które zapewnić powinno najwyższe parametry izolacji akustycznej. W takim wypadku, jak pokazały wyniki naszego badania, powstanie szczeliny włosowatej prowadzi do strat nawet rzędu 10 dB.

Elastyczna piana montażowa FLEXIFOAM firmy SOUDALW praktyce oznacza to, że inwestor równie dobrze mógł zdecydować się na zakup zwykłego profilu okiennego. Kluczową kwestią jest w przypadku montażu zastosowanie właściwych produktów, zwłaszcza piany. Badanie przeprowadzone z użyciem naszego produktu Flexifoam pokazało, że piana bardziej elastyczna pomaga eliminować błędy montażowe, w tym szczelinę włosowatą. Dlatego dbałość o właściwy montaż powinna być dla inwestora równie istotna jak wybór odpowiedniego okna", mówi specjalista z firmy SOUDAL, Michał Sawicki.

Okno w ościeżu zamontowane jest prawidłowo wówczas, gdy między ościeżnicą a ościeżem zachowany jest odstęp około 2-3 cm. Przestrzeń tą wypełnia się pianą montażową, która izoluje i pozwala na kurczenie i rozszerzanie profili okiennych zależnie od warunków atmosferycznych.

Zmniejszenie objętości takiego wypełnienia wywołuje w pianie zbyt duże obciążenia. Piana standardowa wykazuje zdolność ściskania i rozciągania maksymalnie do 10%. Jeżeli odstęp między ościeżem a ościeżnicą jest mniejszy niż 2 cm, traci ona możliwość kompensowania pracy okna i odkleja się od tynku. Powstająca w ten sposób niewidoczna szczelina włosowata powoduje w domu duży ubytek akustycznego komfortu.

Wykonane doświadczenia wykazały, że możliwe jest uniknięcie obniżenia izolacyjności akustycznej w wyniku powstania szczeliny włosowatej nawet przy montażu niespełniającym normy zachowania właściwego odstępu. W tym celu należy zastosować pianę o dużej elastyczności, jaką jest SOUDAL Flexifoam.

Produkt ten reprezentuje nową generację wysokiej jakości jednoskładnikowych niskoprężnych poliuretanowych pian montażowo-uszczelniających. Charakteryzuje się wysoką wartością odkształcenia elastycznego. Bez uszkodzenia struktury zachowuje ona zdolność powrotu do pierwotnego kształtu nawet po ściśnięciu o 75% lub rozciągnięciu o 45%. Piana SOUDAL Flexifoam zapewnia dzięki temu znakomitą izolacyjność termiczną i akustyczną.

źródło: chemiabudowlana.info
zdjęcia: SOUDAL

Firma LUPOL