Europejskie Centrum Stolarki DRUTEX SA

Dodano: piątek, 23 grudnia 2011 12:24

Firma DRUTEX SA planuje na rok 2012 rozbudowę infrastruktury i potencjału przedsiębiorstwa. Wartość inwestycji jest oceniana na kwotę około 200 mln złotych. Projekty mają być finansowane z kredytów bankowych oraz środków własnych firmy.

W ramach zaplanowanej inwestycji powstanie obiekt, dzięki któremu rozwinięta zostanie produkcja własnych profili GL System, szyb zespolonych i stolarki otworowej. Europejskie Centrum Stolarki Okienno-Drzwiowej DRUTEX SA będzie miało siedzibę w Bytowie.

Wielkość produkcji wyrażona liczbą około 5.000 okien na dobę czyni spółkę DRUTEX SA największym producentem w Europie. Nowe hale produkcyjne powstaną na powierzchni około 10 ha, co dorównuje obszarowi zajmowanemu przez firmę obecnie. Przewiduje się, że potencjał produkcyjny wzrośnie o ponad 100%.

DRUTEX SA - linia produkcyjna"Inwestycja związana z budową Europejskiego Centrum Stolarki, którą planujemy rozpocząć w roku 2012, jest wynikiem rosnącego popytu na naszego produkty. Co ważne, nie jest sztuką wybudować nową fabrykę, ale zapewnić rynki zbytu dla rosnących mocy produkcyjnych. Analiza rynku wyraźnie wskazuje, że zapotrzebowanie na nasze produkty stwarza nam ogromne szanse rozwoju. Decyzja o zwiększeniu możliwości produkcyjnych stanowi więc naturalny rezultat naszej ekspansji. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie zwiększyć swoją rentowność, ale przede wszystkim zapewnić klientowi jeszcze lepszy produkt odpowiadający jego rosnącym wymaganiom", mówi Leszek Gierszewski, prezes DRUTEX SA.

W 2010 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 326 mln zł, z czego eksport stanowił ponad połowę. Przedsiębiorstwo DRUTEX SA dostarcza swoje produkty do USA, Kanady, Australii, na Bliski Wschód i niemal do całej Europy. Zamiarem firmy jest umocnienie pozycji na obecnych rynkach eksportowych, szczególnie w Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech.

DRUTEX SA - linia produkcyjna szybEuropejskie Centrum Stolarki DRUTEX SA zostanie wyposażone w nowe maszyny i urządzenia. Planowany jest rozwój własnego laboratorium badawczego stolarki PCW. W 2011 r., w ramach rozbudowy działu badań i rozwoju, firma zakupiła maszynę KS Schulten, na której bazują znane instytucje certyfikujące, jak np. IFT Rosenheim.

DRUTEX SA - firma z lotu ptakaBudowa Europejskiego Centrum Stolarki związana będzie ze znacznym wzrostem zatrudnienia. Do obniżenia bezrobocia w regionie przyczyni się powstanie 1000 nowych miejsc pracy. W końcu 2011 r. firma DRUTEX SA zatrudnia 1560 pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy DRUTEX SA, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: DRUTEX SA

Firma Drutex