Interaktywne kształcenie inżynierów na PŚ

Dodano: poniedziałek, 21 lutego 2011 10:03

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej wspólnie z gliwickim liderem branży high-tech firmą i3D wdraża innowacyjny system kształcenia studentów. Interaktywne kształcenie inżyniera to pierwszy tak zaawansowany projekt, oparty na przekazywaniu wiedzy z pomocą wirtualnej rzeczywistości.

Wdrażany od stycznia 2010 r. system Interaktywne Kształcenie Inżyniera to dla Politechniki ogromne wyzwanie, ale i możliwość uczestniczenia w kreowaniu nowych standardów nauczania. Technologia Wirtualnej Rzeczywistości będzie stosowana w trakcie realizacji zajęć, podczas których studenci będą poznawali zasady mechaniki, wytrzymałości materiałów i biomechaniki, zasady konstrukcji i funkcjonowania urządzeń, maszyn i systemów wytwórczych, sposoby ich eksploatacji i automatyzacji, organizacji produkcji i zarządzania, wpływ zastosowania różnych materiałów na ich wytrzymałość, struktury i własności materiałów, procesy fizyczne zachodzące wewnątrz materiałów, obserwując wirtualne interaktywne modele.

Projekt zakłada opracowanie nowych, interaktywnych pomocy dydaktycznych, ale również wyposażenie sal Politechniki Śląskiej w zaawansowany sprzęt do projekcji 3D.

"To pierwsza zakrojona na tak szeroką skalę, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami inicjatywa. W obejmujący 26 zadań projekt zaangażowanych jest ponad sto osób", mówi kierownik projektu w Politechnice Śląskiej, prof. dr hab. inż. Bożena Skołud. "Obecnie jesteśmy w trakcie zakończenia etapu analiz. Zakupiony został także sprzęt stacjonarny oraz mobilny. Pierwsze zajęcia z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli odbędą się już semestrze letnim bieżącego roku."

Zestaw interaktywnych wizualizacji 3D wykorzystywany będzie w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych, dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechatronika, Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych, Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach.

Projekt Interaktywne kształcenie inżyniera jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

źródło i zdjęcie: infogliwice.pl