Zmiany w przepisach dotyczących branży szklarskiej

Dodano: środa, 28 listopada 2012 08:47

Projekt zmian w przepisach przygotowany w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiera nowe, obniżone maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła okien oraz przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien.

Innymi słowy, już wkrótce okna w nowych lub przebudowywanych obiektach będą musiały być bardziej efektywne energetycznie niż dotychczas. Guardian już od dłuższego czasu oferuje produkty spełniające rygorystyczne wymagania.

Nowe regulacje: większe wymagania, lepsze parametry

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to dokument szczegółowo określający parametry nowo budowanych i przebudowywanych budynków. Dotychczasowe zapisy Rozporządzenia określały maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Ug okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego na poziomie Uw=1,8 W/(m2K) (w I, II i III strefie klimatycznej) i Uw=1,7 W/(m2K) (w IV i V strefie).

Projekt zmian zakłada obniżenie i ujednolicenie maksymalnej wartości współczynnika do poziomu Ug=1,2 W/(m2K) dla wszystkich stref klimatycznych. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie strat ciepła spowodowanych jego ucieczką przez okna i tym samym oszczędzanie energii potrzebnej na ogrzewanie pomieszczeń.

Obniżeniu ulega również współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien (gc) liczony wg wzoru gc = fc x gG, gdzie fc to współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, a gG to współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego dla rodzaju oszklenia. Nowe przepisy zmniejszają maksymalną wartość współczynnika gc z 0,5 do 0,3 (z wyłączeniem strony północnej), co przyczyni się do mniejszego nagrzewania się pomieszczeń i zmniejszenia zużycia energii koniecznej do ochłodzenia wnętrz. Równocześnie anulowane zostają obecnie obowiązujące:

- maksymalne pola powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych
- wartości współczynnika gG przepuszczalności energii całkowitej dla różnych rodzajów oszklenia:

  • 0,85 - pojedynczo szklone,
  • 0,75 - podwójnie szklone,
  • 0,67 - podwójnie szklone z powłoką selektywną,
  • 0,7 - potrójnie szklone,
  • 0,5 - potrójnie szklone z powłoką selektywną,
  • 0,75 - okna podwójne.

Guardian gotowy na zmiany

Nowe przepisy, wynikające z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE, są wyzwaniem dla całej branży szklarskiej. Jednak, jak mówi Tomasz Gelio z Guardian Częstochowa, część firm jest już gotowa na zmiany w regulacjach: Guardian od dłuższego czasu aktywnie działa na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej okien, mając na uwadze zarówno oszczędności użytkowników budynków, jak i ochronę środowiska naturalnego. Nasza huta dostarcza szkło, które, często z zapasem, spełnia rygorystyczne wymagania unijnej dyrektywy i rozporządzenia Ministerstwa.

Rozwiązaniem zapewniającym najwyższą efektywność energetyczną okien jest zastosowanie zestawów trzyszybowych z różnego rodzaju szkła w zależności od strony świata. Od strony północnej w celu osiągnięcia zwiększonych zysków cieplnych i lepszego oświetlenia, proponujemy użycie szkła ClimaGuard nrG z możliwością osiągnięcia współczynnika Ug=0,6 W/(m2K) i gG=0,62. Od pozostałych stron, dla ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, polecamy natomiast zestawy ze szkłem SunGuard High Selective SN 70/37 wraz z ClimaGuard 1.0, które pozwalają na osiągnięcie Ug=0,5 W/(m2K) oraz przepuszczalność energii całkowitej promieniowania słonecznego gG=0,30 – czyli wymaganą nową wartość  bez konieczności stosowania dodatkowych osłon przeciwsłonecznych, dodaje Tomasz Gelio.

Guardian Częstochowa udostępnia na swojej stronie www.sunguardglass.pl program kalkulacyjny Guardian Konfigurator w najnowszej wersji (aktualizacja 04.10.2012) do pobrania i samodzielnego obliczania parametrów szyb.

źródło i zdjęcie: Guardian Częstochowa