Nie ma obowiązku wykazania w zeznaniu rocznym wartości zwrotu VAT za materiały budowlane

Dodano: poniedziałek, 23 stycznia 2012 13:37

Zwrot kwoty VAT obejmującej materiały budowlane pozwala odzyskać część wydatków poniesionych na budowę domu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym zwrot taki stanowi przychód. Został on jednak zwolniony z podatku.

Możliwość uzyskania zwrotu części VAT za materiały budowlane zakupione z przeznaczeniem na budowę i remont budynku lub lokalu mieszkalnego reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468).

Częściowy zwrot VAT miał na celu zrekompensowanie indywidualnym inwestorom podwyżki stawki VAT na materiały budowlane, która miała miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zwrot może otrzymać osoba fizyczna, która udokumentuje fakturami swoje wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych.

W urzędzie skarbowym należy złożyć odpowiedni wniosek. Składając wniosek w I kwartale 2012 r., można odzyskać do 34 044 zł w związku z budową i do 14 590 zł w przypadku remontu lokalu.

W ustawie o PIT w art. 21 ust. 1 pkt 123 uregulowane zostało zwolnienie, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty zwrotu otrzymane w ramach systemu zwrotu części VAT na materiały budowlane, w związku z budową lub remontem.

"Ponieważ zwrócona kwota jest zwolniona z podatku dochodowego, to takiego przysporzenia nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości dochodów i podatnicy nie są zobowiązani do wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym", powiedział Gazecie Prawnej Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński Baehr.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna
zdjęcie: redakcja