Systemy okienne Ideal 8000 wyróżnione Złotym Medalem 2013 Międzynarodowych Targów Poznańskich

Dodano: poniedziałek, 04 lutego 2013 08:32

Energooszczędne systemy okienne Ideal 8000 firmy aluplast zostały wyróżnione prestiżową nagrodą - Złotym Medalem 2013 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Złoty Medal 2013 Międzynarodowych Targów Poznańskich jest wyrazem uznania fachowców pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Jasiczaka, z-cy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, którzy wyróżnili produkty cechujące się innowacyjnością i zastosowaniem najwyższej klasy technologii.

Ideal 8000 - nowy wymiar energooszczędności

System Ideal 8000 to nowa propozycja firmy aluplast, w której duży nacisk położono na poprawę parametrów cieplnych profili. Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii Ideal 8000 głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie kształtowników oraz systemowi trzech uszczelek. Współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym.

Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 cm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K, czyli spełniający wymogi stawiane oknom w tzw. budownictwie pasywnym. Potrójny zastaw uszczelek poza polepszeniem termiki okien wpływa również na poprawę ich izolacyjności.

Tworzenie konstrukcji okiennych o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie tylko moda i ciekawostka, to trwały i wyznaczony na długie lata kierunek rozwoju techniki okiennej. System Ideal 8000 wpisuje się znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej właśnie poprzez zwiększanie głębokości kształtowników i liczby wewnętrznych komór oraz wdrażanie nowych technologii szklenia skrzydeł okiennych. W ramach tego systemu następuje połączenie dwóch różnych dróg zmierzających do ograniczania przenikalności cieplnej całej konstrukcji okiennej. Z jednej strony, kształtowniki zwiększają swoją głębokość i ilość wewnętrznych komór, a z drugiej możliwa jest częściowa rezygnacja ze stosowania stalowych wzmocnień w skrzydłach na rzecz technologii "bonding inside" polegającej na wklejaniu pakietu szyby zespolonej we wrąb skrzydła okiennego, mówi Marcin Szewczuk, Marketing Manager aluplast sp. z o.o. .

Podobnie jak wszystkie serie profili Aluplast system Ideal 8000 cechuje wielość wariantów konstrukcyjnych, wzajemna kompatybilność profili, a przede wszystkim swoboda w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania.

źródło i zdjęcie: Aluplast

Firma Aluplast