Dofinansowanie badań stolarki okiennej, drzwiowej i innych wyrobów

Dodano: czwartek, 19 maja 2011 08:51

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB zgodnie z kolejną IV edycją naboru wniosków w ramach BON NA INNOWACJE ogłoszoną przez PARP zaprasza do wzięcia udziału w pracach naukowo-badawczych w zakresie stolarki okiennej, drzwiowej i innych wyrobów lekkich przegród, badań podłóg i badań materiałowych.

Ogłoszony konkurs pod warunkiem współpracy z Jednostką naukowo-badawczą - patrz ITB, stwarza Państwu możliwość sfinansowania części nakładów na rozwój produktów, technologii i infrastruktury przedsiębiorstw ze środków zewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie badań stolarki okiennej, drzwiowej i innych wyrobów dotyczą nowoczesnych wyrobów, technologii oraz rozwoju infrastruktury przedsiębiorstw również w odniesieniu do nowo pojawiających się dla wyrobów dokumentów odniesienia. Ogłoszony konkurs dotyczy mikro i małych przedsiębiorców.

Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie w ramach tego Programu.

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB chętnie podejmie udział w realizacji prac w ramach ogłoszonego konkursu, jako Państwa partner merytoryczny i wykonawca. Współpracujemy z przedsiębiorstwami od etapu merytorycznego przygotowania wniosku o dofinansowanie badań stolarki okiennej, drzwiowej i innych wyrobów (ITB nie składa wniosków w imieniu przedsiębiorcy), przez realizację zadań badawczych, po wdrożenie wyników projektu do praktyki produkcyjnej. Służymy pomocą, wsparciem i zaangażowaniem. Liczne wnioski przygotowane we współpracy z nami w roku 2008/2010 uzyskały już dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac badawczych z jednostką naukowo-badawczą pod nr telefonu: 22 56 64 221, 56 64 260

Szczegóły i zasady kwalifikacji przedsiębiorców dotyczące Programu są dostępne pod adresem: www.parp.gov.pl

źródło i zdjęcie: Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB