Ministerstwo Gospodarki promuje polskie okna i drzwi

Dodano: środa, 04 lipca 2012 12:19

Na konferencji w Jankach koło Warszawy zainaugurowano Branżowy Program Promocji "POLSKIE OKNA i DRZWI". Program ten będzie realizowany poprzez systemowy projekt Ministerstwa Gospodarki - "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych".

Ministerstwo Gospodarki promuje polskie okna i drzwi na arenie międzynarodowej w ramach poddziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konferencja uruchamiająca Branżowy Program Promocji "POLSKIE OKNA i DRZWI" odbyła się 27 czerwca 2012 r.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik"Uruchamiamy duże pieniądze na promocję stolarki budowlanej, jednej z priorytetowych branż polskiej gospodarki. Na ten cel przeznaczymy ponad 6 mln zł. Wspólnie z polskimi eksporterami przygotowaliśmy Branżowe Programy Promocji dla 15 branż, które są polskimi specjalnościami eksportowymi. Na ten cel chcemy przeznaczyć ponad 70 mln zł. Liczymy, że w ramach Branżowego Programu Promocji polskie okna i drzwi będą promowały Polskę i zwiększały nasz eksport, tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy", mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Realizatorem programu promocji branży stolarki budowlanej jest Konsorcjum POLSKIE OKNA i DRZWI utworzone przez Związek Polskie Okna i Drzwi, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz firmę ELTAR. Konsorcjum będzie promować polskie okna i drzwi na rynkach wybranych przez producentów branżowych, tj. niemieckim, włoskim, francuskim, czeskim oraz szwedzkim. "Przygotowania tego programu trwały dwa lata. Mogą w nim wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy pod warunkiem znaczącego udziału w polskim eksporcie", mówiła prezes firmy Eltar - Elżbieta Tęsna.

Konferencja uruchamiająca Branżowy Program Promocji "POLSKIE OKNA i DRZWI"W każdym z krajów objętych BPP Konsorcjum POLSKIE OKNA i DRZWI zorganizuje konferencje  dla przedstawicieli zagranicznych środowisk kupieckich i dziennikarskich związanych z branżą stolarki okiennej i drzwiowej bądź działających na jej rzecz. Będzie tworzyć stoiska promujące polską branżę stolarki budowlanej na targach w Paryżu, Mediolanie, Poznaniu, Monachium, Brnie, Norymberdze oraz Sztokholmie. Konsorcjum zrealizuje również film reklamowy na temat polskich okien i drzwi, który będzie prezentował osiągnięcia i perspektywy rozwoju branży.

Firmy będące uczestnikami Branżowego Programu Promocji wezmą udział między innymi w targach zagranicznych (2012 i 2014 Made Expo w Mediolanie, 2012 Equipbaie Metalexpo w Paryżu, 2013 i 2015 BAU w Monachium, 2013 BATIMAT w Paryżu, 2014 Fensterbau Frontale w Norymberdze), targach krajowych (2013 i 2015 BUDMA w Poznaniu), szkoleniach dla działów eksportowych oraz misjach gospodarczych do Czech (kwiecień 2013), Włoch (czerwiec 2013), Niemiec (wrzesień 2013), Szwecji (kwiecień 2014) i Francji (listopad 2014).

W Polsce funkcjonuje około 2,5 tys. producentów okien i drzwi. Firmy te wytwarzają około 20 mln okien i drzwi rocznie. Niemal 60% tej produkcji przeznaczone jest na eksport. Wartość eksportowanych w ciągu roku okien jest oceniana na ponad 950 mln euro. Promowane przez Ministerstwo Gospodarki polskie okna i drzwi stanowią blisko 30% obrotu stolarką w krajach Unii Europejskiej.

źródło i zdjęcia: Ministerstwo Gospodarki - mg.gov.pl