Powstało nowoczesne laboratorium ITB

Dodano: wtorek, 27 grudnia 2011 10:10

W Pionkach koło Radomia zakończono właśnie główny etap rozbudowy i częściowej zmiany lokalizacji Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Przeniesienie związane jest z brakiem możliwości powiększania laboratorium warszawskiego.

Laboratorium ITB, znajdujące się w Warszawie, usytuowane jest w zwartej zabudowie, co ogranicza możliwość jego rozbudowy. Budowa nowego obiektu w Pionkach, która rozpoczęła się w 2009 r., polega na przebudowie i dostosowaniu budynków dawnego "Chemomontażu". Zlokalizowanie inwestycji w Pionkach stało się możliwe dzięki pozyskaniu do prac adaptacyjnych niewykorzystanego obiektu oraz lokalnemu zapotrzebowaniu na miejsca pracy.

Laboratorium ITB Pionki - montażNowoczesne laboratorium ITB umożliwi zaspokojenie wzrastających potrzeb badawczych. Realizowane będą badawcze usługi dla potrzeb budowlanego rynku polskiego oraz dla kontrahentów zagranicznych. W nowym obiekcie powstały stanowiska do prowadzenia m.in. mechanicznych badań drzwi i badań ich dymoszczelności. Istnieje możliwość wykonania badań wytrzymałościowych oraz szczelności okien, drzwi i ścian na wodę i powietrze.

Laboratorium ITB Pionki - stanowiskoBadana będzie ogniowa odporność dachów i pionowych elementów budynków. Jest także możliwość sprawdzania rozprzestrzeniania ognia w pomieszczeniu przez ściany zewnętrzne, przy oddziaływaniu ognia od zewnątrz, a także badania kabli w reakcji na ogień.

Badawcze stanowiska w nowym laboratorium ITB wykonano zgodnie z wymogami polskich i europejskich norm. Procesy badawcze objęte są systemem zabezpieczenia przed skutkami awarii urządzeń badawczych. Inwestycja Instytutu Techniki Budowlanej jest ekologicznie bezpieczna dzięki centralnej oczyszczalni spalin, która gromadzi i oczyszcza wszystkie produkty powstające podczas badań ogniowych.

Laboratorium ITB Pionki - instalacje zewnętrzneNa Politechnice Warszawskiej opracowano stosowany w laboratorium proces oczyszczania metodą mokrą magnezową. W metodzie tej towarzyszący niektórym badaniom dym, jest odprowadzany przez urządzenia filtro-wentylacyjne. Zapobiega to emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Uruchomione, nowoczesne laboratorium ITB objęte jest już akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, istotną dla procesu oceny zgodności produktów podlegających oznaczaniu znakiem budowlanym i oznakowaniem CE. PCA jest jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów weryfikujących i przeprowadzających oceny na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności.

Laboratorium ITB Pionki - budynekDzięki nowemu laboratorium, Instytut Techniki Budowlanej zapewnia kompleksową obsługę, krótszy niż dotychczas czas oczekiwania na badania oraz mniejsze koszty. Wszystkie badania mogą być wykonywane na miejscu, bez konieczności przewożenia elementów. Instytut umożliwia obserwację prowadzonych w laboratorium w Pionkach badań przez Internet, z siedziby ITB w Warszawie.

źródło i zdjęcia: itb.pl