ENERGETO - okna modyfikowane energetycznie

Firma w katalogu: Aluplast

Kontakt z firmą
ENERGETO - okna modyfikowane energetycznie

Pozbawione stalowych wzmocnień wewnątrz profili, lekkie elementy konstrukcyjne znacząco ograniczają straty energii w budynkach. Te argumenty i korzyści oferuje producentom okien firma aluplast. Koncept ENERGETO jest nowym kierunkiem w myśleniu o energooszczędności.

W oknach ENERGETO wyeliminowano, stosowane dotychczas w profilach, stalowe wzmocnienia, które powodowały pogorszenie ich termiki. Wdrażając tę technologię aluplast wychodzi naprzeciw oczekiwaniom producentów w zakresie optymalizowania procesów związanych z produkcją okien.

Wdrożenie okien ENERGETO możliwe jest dzięki kombinacji dwóch innowacyjnych technologii firmy aluplast:

  • "bonding inside" - specjalnego skrzydła z zastosowaniem techniki klejenia szyb oraz
  • "powerdur inside" - nowego rodzaju ram opracowanego we współpracy z firmą BASF, z zastosowaniem tworzywa sztucznego ULTRADUR High Speed, który zastępuje wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach.

Większa funkcjonalność okien ENERGETO to cała gama rozwiązań systemowych, czyli zarówno systemy z uszczelnieniem zewnętrznym i środkowym o głębokości zabudowy 70 mm, jak również system z uszczelnieniem środkowym o głębokości 85 mm. Tym samym jest to kompleksowa odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie na okna o najlepszej izolacyjności termicznej w segmencie nowego budownictwa i renowacji.

Okna ENERGETO to zwiększona stabilność i bezpieczeństwo dzięki technologii "bonding inside"

Rozwiązanie firmy aluplast umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania w nich, używanych dotychczas, wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje pakiet szybowy. Poprzez związanie klejem szyby z profilem znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła i w ten sposób stabilizuje okno. Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła.

Metoda ta minimalizuje ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z profilem to również lepsze zabezpieczenie przed włamaniem ze względu na brak możliwości wypchnięcia szyby. Dzięki zmianie technologii szklenia możliwe jest wykorzystanie pełnej głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie, prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego, występującego na styku szyby z ramą skrzydła. Daje to lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła.

Okna ENERGETO to najcieplejsze okna w swojej klasie dzięki technologii "powerdur inside"

Zapoczątkowane wraz z wdrożeniami technologii wklejania szyb działania zmierzające do wyeliminowania "słabego ogniwa", jakimi są z punktu widzenia termoizolacyjności profili stosowane w nich wzmocnienia stalowe, skutkowało próbami ich całkowitego wyeliminowania z kształtowników.

Metalowe usztywnienie w profilach ram okiennych tworzy (na skutek wysokiej przewodności cieplnej) mostek termiczny. Wzmocniony włóknem szklanym termoplast zastępuje stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC i zapewnia zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.

ENERGETO "foam inside" - ciepłe jeszcze cieplejsze

Systemy ENERGETO, to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie tzw. okien pasywnych, już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kolejnej nowinki technicznej, czyli technologii "foam inside". Polega ona na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór profili materiałem izolacyjnym. Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie ENERGETO 8000 /foam inside certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych.

Okna ENERGETO - przewaga dzięki innowacji

Bardzo niska przenikalność cieplna jest bez wątpienia najważniejszą i podstawową właściwością systemów okiennych ENERGETO, które bez wątpienia są najbardziej śmiałą koncepcją okienną ostatnich lat, opartą o trzy jednocześnie realizowane założenia:

  1. Całkowitą likwidację konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC i zastąpienie ich wkładkami termoplastycznymi z domieszką włókien szklanych.
  2. Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii "bonding inside" (wklejanie szyby we wrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych.
  3. Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie, po procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych pianą poliuretanową w technologii "foam inside".

Kategorie produktu

Profile » Profile PVC »

Zobacz pozostałe produkty firmy Aluplast