OknoPlus - okna z wypełnieniem Thermo

Poziom izolacyjności cieplnej okna określa współczynnik przenikania ciepła U. Charakteryzuje on wielkość strat ciepła, które spowodowane są różnicą między temperaturą wewnątrz pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz. Wypełnienie THERMO to poprawa izolacyjności termicznej dla okien.

Na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna składa się wypadkowa wartości U dla ramy (UF) i szyby (UOS) oraz wartość tzw. mostka termicznego. Dotychczasowe rozwiązania zapewniały współczynnik izolacyjności dla okna referencyjnego na poziomie Uw= 1,3 W/m2K. Firma OknoPlus dzięki zastosowaniu wypełnienia THERMO uzyskała współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego równy 0,7 W/m2K. Oznacza to poprawę izolacyjności termicznej aż o 45%.

Niestety należy podkreślić, że współczynnik przenikania dla szyby jest często podawany jako współczynnik U dla całego okna. Ten trik reklamowy jest poważnym nadużyciem wobec Klienta. Nie uwzględnia on bowiem jakości termicznej ramy okiennej, której udział w całkowitej powierzchni okna wynosi zwykle 30%, a czasami nawet do 50%.

 

Nowe okna firmy OknoPlus z wypełnieniem THERMO i szybą o współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m2K są droższe o ok. 10% niż okna o tych samych parametrach szyby, jednak o zbrojeniu standardowym. Nadwyżka ta, dzięki zmniejszonym wydatkom na ogrzewanie, zwróci się w krótkim czasie.

Firma OknoPlus oferuje nowe okna z wypełnieniem THERMO we wszystkich dwunastu kolorach ze swojej standardowej palety barw. Dzięki temu możemy wybrać stolarkę nawet w tak niecodziennych barwach jak Vermont, Tiama czy Montana.

Inwestując w nowe ciepłe okna należy zadbać o ich prawidłowy montaż. Dopiero zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną uświadamia nam jak wiele energii ucieka po obwodzie nieprawidłowo zamontowanych okien. Firma OknoPlus do współpracy z koncernem Soudal przeszkoliła wszystkie autoryzowane ekipy montażowe w zakresie prawidłowego „ciepłego montażu”. Decyzja o zakupie okien nie może być pochopna lub przypadkowa, bo jej skutków będziemy doświadczać przez wiele lat.