Donimet drzwi zewnętrzne

Jeszcze niedawno nikt, kto kupował drzwi zewnętrzne nie pytał o ich właściwości, charakterystykę, a już na pewno o to, czy posiadają stosowne dopuszczenia do stosowania jako drzwi zewnętrzne. Obecnie drzwi firmy Donimet oraz innych renomowanych producentów są tak skonstruowane i zbudowane, że są w stanie sprostać trudnym warunkom, jakim są poddawane drzwi zewnętrzne.

Drzwi zewnętrzne Donimet zostały przebadane w akredytowanych laboratoriach, a ich cechy odpowiednio sklasyfikowane zgodnie z normami zawartymi w normie na drzwi zewnętrzne PN-EN 14531-1:2006, oraz uzyskały prawo nazywania ich drzwiami zewnętrznymi. Jest to tym bardziej ważne, ponieważ od roku 2009 na każdy nowo wybudowany obiekt budowlany wymagane jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej. Świadectwo to określa zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, co wiąże się z izolacyjnością termiczną, a na to już bezpośredni wpływ mają zamontowane drzwi i okna. Użytkownikowi domu daje to możliwość oszczędności na kosztach ogrzewania, a dla sprzedających domy (deweloperzy) argument podczas ich sprzedaży.

Na właściwości termiczne drzwi ma wpływ nie tylko izolacyjność materiałów z których są zbudowane, ale również ich szczelność, czyli przepuszczalność powietrza i wodoszczelność oraz odporność na obciążenie wiatrem. Aby drzwi zostały zaklasyfikowane jako zewnętrzne muszą mieć współczynnik przenikalności cieplnej Uw mniejszy od 2,6 (W/m2K).

W drzwiach zewnętrznych liczy się również komfort, jaki zapewniają drzwi po zamknięciu (izolacja akustyczna i odporność na włamanie) oraz komfort użytkowania (łatwość otwierania i zamykania, siły operacyjne potrzebne do przekręcenia klucza i naciśnięcia klamki itp.). Firma Donimet chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa domowników wprowadziła do swojej oferty drzwi zewnętrzne typu DC3.1 PP60 z dodatkowym parametrem - izolacyjnością ogniową EI60. Dodatkową pewność zyskujemy, jeśli drzwi posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Gwarantuje on, że drzwi są zbudowane z materiałów przyjaznych środowisku i nie zawierają żadnych substancji mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Drzwi zewnętrzne Donimet zostały zbadane i sklasyfikowane w najbardziej doświadczonych i renomowanych laboratoriach Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej uzyskując następujące klasy i parametry: odporność na włamanie - klasa 4 i klasa C, odporność ogniowa - EI60, odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - klasa 6, odporność na obciążenie wiatrem - klasa 5C, odporność na korozję - klasa C3, wodoszczelność - klasa 3A, przepuszczalność powietrza - klasa 4, wytrzymałość mechaniczna - klasa 4, siły operacyjne - klasa 3, izolacyjność akustyczna 40-47 dB, przenikalność cieplna Uw = 2,1 (W/m2K).

Pamiętajmy - zamawiając lub kupując drzwi zewnętrzne do swojego domu sprawdźmy, czy oznaczone są odpowiednią tabliczką znamionową zawierającą: charakterystykę drzwi, nazwę producenta i jednostki badawczej, aprobującej lub certyfikującej, znak CE lub znak budowlany "B" mówiący o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w budownictwie oraz numer produkcyjny drzwi i numer normy. Zapytaj również sprzedawcy i poproś o okazanie stosownych dokumentów: aprobaty technicznej, certyfikatu lub chociażby potwierdzeń przeprowadzenia odpowiednich badań na zgodność z normą na drzwi zewnętrzne PN-EN 14351-1:2006, a przede wszystkim Krajowej Deklaracji Zgodności, która jest dokumentem wymaganym prawem dopuszczającym wyrób budowlany do obrotu.