Kalendarium

17.06
PN

Spotkanie informacyjne reprezentantów branży stolarki budowlanej z przedstawicielami MTBiGM, GNUB oraz ITB

Termin: 17 - 18 czerwca 2013 r.
Miejsce: Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim koło Serocka
Informacje dodatkowe: Konferencja jest wynikiem rezolucji IV Kongresu Stolarki Polskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 PE i Rady w dniu 1 lipca 2013 roku Deklaracja Właściwości Użytkowych zastąpi dotychczasową deklarację zgodności. W związku z brakiem precyzyjnych informacji dotyczących nowych przepisów, uczestnicy IV Kongresu Stolarki Polskiej (branżowej imprezy organizowanej przez Związek POiD, która odbyła się 16-17 maja br.) uzgodnili konieczność przeprowadzenia spotkania z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolę nowych przepisów: Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Instytutu Techniki Budowlanej.

Forum Stolarki Polskiej potrwa dwa dni i odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZETOM w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim koło Serocka. Pierwszego dnia reprezentanci branży opracują listę pytań wymagających pilnych odpowiedzi oraz zagadnień dotyczących działań, jakie należy wdrożyć w firmach producenckich i punktach sprzedaży okien. Zebrane pytania zostaną zadane następnego dnia przedstawicielom zaproszonych instytucji w obecności mediów.

W przypadku braku uzyskania jednoznacznych odpowiedzi bezpośrednio w trakcie spotkania, pytania zostaną przekazane do ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego oraz dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej Jana Bobrowicza.

Organizując spotkanie, Związek POiD realizuje uzgodnią na IV Kongresie Stolarki Polskiej rezolucję.

źródło i zdjęcie: Związek Polskie Okna i Drzwi