Kalendarium

21.04
CZ

Konferencja Techniczna "Co wpływa na jakość konstrukcji przeszklonych (badania, projektowanie, wykonanie elementów składowych, montaż)

Termin: 21 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36
Dodatkowe informacje: Na XXVII Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła mile będą witani:

 • przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych (we wnętrzach i fasadach)
 • projektanci konstrukcji przeszklonych, architekci, projektanci wnętrz
 • wykonawcy budowlani – nowe budynki i remonty
 • dostawcy systemów fasadowych, okuć i łączników montażowych, klejów i uszczelniaczy
 • dostawcy napędów, sterowania i systemów kontroli dostępu
 • dostawcy maszyn, narzędzi i materiałów służących do produkcji szkła hartowanego, laminowanego i szyb zespolonych
 • dostawcy programów komputerowych wspomagających projektowanie konstrukcji szklanych i fasad
 • inni profesjonaliści z branży fasad, okien i szkła architektonicznego/budowlanego
 • pracownicy pionów technicznych firm zajmujących się inwestycjami, administrowaniem budynkami,
 • pracownicy działów zaopatrzenia firm budowlanych,
 • pracownicy zajmujący się utrzymaniem ruchu w firmach produkcyjnych,
 • pracownicy uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych, organów nadzoru budowlanego

Referaty merytoryczne
Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

 • Ściany osłonowe - wymagania obiektowe, metody badań, wymagania stawiane przez inwestorów, Marzena Jakimowicz, ITB
 • Aspekty techniczne projektowania balustrad przeszklonych wg przepisów polskich i zagranicznych, Oleksij Kopyłow, ITB
 • Aspekty wytrzymałościowe ścian działowych całoszklanych, Marzena Jakimowicz, ITB
 • Zasady montażu oszkleń pionowych i pochyłych (wg nowych norm europejskich), Krzysztof Skarbiński, PKN
 • Wybrane aspekty jakości drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej - od doboru elementów składowych do montażu gotowych drzwi, Anna Iżewska, ITB

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego Konferencji

Referaty techniczne
Program merytoryczny Konferencji Technicznej "Co wpływa na jakość konstrukcji przeszklonych (badania, projektowanie, wykonanie elementów składowych, montaż) będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami omawiającymi materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do wykonania konstrukcji przeszklonych.

Organizator przewiduje wydanie specjalne miesięcznika "Świat Szkła". Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.

Specjalna oferta dla SPONSORÓW!
Udział u konferencji będzie potwierdzony CERTYFIKATEM.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/11527-konferencja-techniczna.html
źródło: www.swiat-szkla.pl