Kalendarium

13.04
ŚR

Szkolenie "Montaż okien dla inwestorów i architektów"

Miejsce: Baranowo k. Poznania
Termin: 13.04.2016
Informacje dodatkowe:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione niezbędne informacje dotyczące wymagań stawianych stolarce okiennej oraz jej parametrom - zarówno przed, jak i po wbudowaniu. Bazą do szkolenia będzie zharmonizowana norma PN-EN 14-351-1 + A1 2010 i normy wspierające oraz wytyczne projektowe - w tym także te opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej ITB. Omówione zostaną wymagane obecnie funkcje okna i związane z tym ograniczenia. Następnie uczestnicy zostaną szczegółowo zaznajomieni z prawidłowym przebiegiem procesu montażu okien - od przygotowania otworu, po odbiór okien.

Program szkolenia "Montaż okien dla inwestorów i architektów"

  • wymagania techniczno-użytkowe stawiane oknom i drzwiom balkonowym
  • wytyczne stawiane połączeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem
  • funkcje okna
  • usytuowanie okna w ościeżu (izotermy)
  • usytuowanie okna w otworze
  • podstawy prawidłowego montażu
  • mocowanie okna poza ścianą konstrukcyjną
  • szczelina montażowa
  • film z montażu stolarki w warstwie izolacji

Więcej na: www.rehau.com