Kalendarium

17.04
WT

Konferencja i wystawa CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości

Termin: 17 - 18 kwietnia 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: W Warszawie w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Gromada odbędzie się konferencja z towarzyszącą wystawą CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości. CEP® CLEAN ENERGY & PASSIVEHOUSE w Stuttgarcie w Niemczech to jedne z najważniejszych targów dotyczących energooszczędnego budownictwa i energii ze źródeł odnawialnych organizowanych przez Grupę REECO. Od 2012 r. odpowiednik tych targów będzie także obecny w Polsce.

Obok energii ze źródeł odnawialnych główne tematy to budownictwo energooszczędne, budynki inteligentne i modernizacja istniejących już budynków i zabytków. Jednak tematem przewodnim CEP® Poland 2012 będzie budownictwo przyszłości i czysta energia. Żyjemy bowiem w czasach, w których istotne znaczenie mają wszelkie procesy ukierunkowane na zminimalizowanie zużycia energii.

Budownictwo przyszłości to nie tylko budynki energooszczędne, pasywne, niemal zeroenergetyczne i dodatnio energetyczne ale także budynki inteligentne, które daleko wychodzą w przyszłość. Tematy te są nierozłącznie związane z pojęciem czystej energii, które wręcz determinuje nasz sposób myślenia o przyszłości.

Konferencja i wystawa CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości to przede wszystkim:

  • możliwość nawiązania kontaktów biznesowych,
  • możliwość transferu wiedzy,
  • miejsce spotkań branżowych,
  • sieć silnych partnerów.

Tematy wystawy CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości:

  • Budynki energooszczędne, systemy budynków: dom pasywny, dodatni energetycznie, zeroenergetyczny, niskoenergetyczny oraz zielone domy.
  • Elewacje budynków i ekologiczne materiały budowlane: rożne rodzaje materiałów izolacyjnych - organiczne i nieorganiczne, innowacyjne materiały i techniki izolacyjne, ekologiczne materiały budowlane, systemy elewacyjne (elewacja drewniana, szklana, innowacyjne fasady fotowoltaiczne), okna, drzwi, oszklenie, izolacja (od zewnątrz i od wewnątrz).
  • Technika budynku: automatyzacja budynku, wentylacja i klimatyzacja, infrastruktura budynku, techniki pomiaru, regulacji i sterowania, sieć teleinformatyczna, oświetlenie.
  • Energia odnawialna, zdecentralizowana produkcja energii: energia drzewna, fotowoltaika, energia słoneczna, pompy ciepła, energetyka wodna i wiatrowa.
  • Usługi: IT i oprogramowanie, finansowanie i wspieranie, contracting & consulting, zarządzanie energią.

Na chwilę obecną nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jakie będą budynki przyszłości. Jedno jest pewne, będą to budynki energooszczędne i inteligentne i będą one miały wpływ na rozwój energii ze źródeł odnawialnych i globalnej gospodarki. Trend ten będzie też powodował potrzebę renowacji i modernizacji istniejących już budynków a nawet zabytków.

Więcej informacji na temat konferencji i wystawy znajduje się w serwisie informacyjnym organizatora: cep-warsaw.com.