Kalendarium

23.03
ŚR

Szkolenie: Montaż okien dla inwestorów i architektów

Miejsce: Gliwice, Warszawa, Baranowo k. Poznania
Terminy:
23.03.2016, 10:00 - 15:00, Gliwice, Akademia REHAU
07.04.2016, 10:00 - 15:00, Warszawa
13.04.2016, 10:00 - 15:00, Baranowo k. Poznania, Akademia REHAU
Dodatkowe informacje: Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów, osób nadzorujących montaż stolarki, architektów i projektantów oraz zainteresowanych tą tematyką sprzedawców.

Istotnym elementem procesu budowlanego jest dobór stolarki okiennej. W szerokiej gamie oferentów można się łatwo pogubić szukając produktów, które spełnią oczekiwania inwestora. Co najmniej od dekady obserwuje się rosnącą świadomość inwestorów - zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych - odnośnie wymaganej jakości stolarki i jej montażu. Odpowiednia jakość w obu przypadkach oznacza bezproblemowe użytkowanie okien i drzwi przez wiele lat. Stąd coraz większy nacisk stawiany jest nie tylko na końcową cenę stolarki, lecz także jej właściwości oraz przygotowanie do montażu i odbiór wykonanych robót.

Cel szkolenia "Montaż okien dla inwestorów i architektów"

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione niezbędne informacje dotyczące wymagań stawianych stolarce okiennej oraz jej parametrom - zarówno przed, jak i po wbudowaniu. Bazą do szkolenia będzie zharmonizowana norma  PN-EN 14-351-1 + A1 2010 i normy wspierające oraz wytyczne projektowe - w tym także te opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej ITB. Omówione zostaną wymagane obecnie funkcje okna i związane z tym ograniczenia. Następnie uczestnicy zostaną szczegółowo zaznajomieni z prawidłowym przebiegiem procesu montażu okien - od przygotowania otworu, po odbiór okien.

Program szkolenia "Montaż okien dla inwestorów i architektów"

  • wymagania techniczno-użytkowe stawiane oknom i drzwiom balkonowym
  • wytyczne stawiane połączeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem
  • funkcje okna
  • usytuowanie okna w ościeżu (izotermy)
  • usytuowanie okna w otworze
  • podstawy prawidłowego montażu
  • mocowanie okna poza ścianą konstrukcyjną
  • szczelina montażowa
  • film z montażu stolarki w warstwie izolacji

Zgłoszenia - ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

źródło: Rehau

Nie przeocz w tym miesiącu