Kalendarium

22.03
WT

Szkolenie "ABC akustyki budowlanej"

Miejsce: Gliwice 22.03.2016, Warszawa 06.04.2016 r.
Informacje dodatkowe:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione niezbędne informacje dotyczące szeroko pojętej akustyki budowlanej, w tym obowiązujące normy, wymagania krajowe oraz wybrane wymagania zagraniczne. Ponadto zostanie zaprezentowany sposób doboru stolarki do konkretnych przypadków, w tym korzystanie z załącznika do normy PN EN 14351 -1: 2010 +A1. Przekażemy także niezbędne informacje jak korzystać z raportów badań, oraz jak prawidłowo oznakować okna. Na przykładach zostanie pokazany wpływ nawiewników na izolacyjność akustyczną okien.

Program szkolenia "ABC akustyki budowlanej"

  • krótkie wprowadzenie do akustyki budowlanej
  • podstawowe normy i przepisy
  • wybrane wymagania krajowe
  • właściwości akustyczne szyb i okien, raporty z badań laboratoryjnych
  • określanie izolacyjności akustycznej okien - metoda tabelaryczna
  • deklaracja właściwości - deklarowanie izolacyjności akustycznej
  • znakowanie okien CE
  • dobór stolarki i szyb do konkretnego zamówienia
  • wpływ nawiewników na izolacyjność okien

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.rehau.com

Nie przeocz w tym miesiącu