Kalendarium

11.03
WT

Szkolenie firmy Rehau - Akustyka Budowlana

Termin: 11 marca 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe:
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione niezbędne informacje dotyczące szeroko pojętej akustyki budowlanej, w tym obowiązujące normy, wymagania krajowe oraz wybrane wymagania zagraniczne. Ponadto zostanie zaprezentowany sposób doboru stolarki do konkretnych przypadków, w tym korzystanie z załącznika do normy PN EN 14351 -1: 2010 +A1. Przekażemy także niezbędne informacje jak korzystać z raportów badań oraz jak prawidłowo oznakować okna. Na przykładach zostanie pokazany wpływ nawiewników na izolacyjność akustyczną okien.

Program
- krótkie wprowadzenie do akustyki budowlanej
- podstawowe normy i przepisy
- wymagania krajowe i wybrane wymagania z krajów UE
- właściwości akustyczne szyb i okien, interpretacja raportów z badań laboratoryjnych
- określanie izolacyjności akustycznej okien - metoda tabelaryczna
- deklaracja właściwości - deklarowanie izolacyjności akustycznej
- znakowanie okien CE
- dobór stolarki i szyb do konkretnego zamówienia
- wpływ nawiewników na izolacyjność okien

Szczegóły: www.rehau.pl

Nie przeocz w tym miesiącu