Kalendarium

07.03
ŚR

Seminarium "Prawo budowlane - najnowsze zmiany w przepisach"

Termin: 7 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem seminarium "Prawo budowlane - najnowsze zmiany w przepisach" jest omówienie aktualizacji postanowień dotyczących prawa budowlanego.

Seminarium skierowane jest do specjalistów ds. inwestycji, dyrektorów ds. rozwoju i analiz, inwestorów i deweloperów, zarządców nieruchomości, projektantów, firm wykonawczych i kierowników budów, pracowników gmin, starostw oraz inspektoratów nadzoru budowlanego.

Prelekcję podczas spotkania poprowadzi Mariola Berdysz - dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Mariola Berdysz specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Program seminarium "Prawo budowlane - najnowsze zmiany w przepisach":

  1. Podstawowe definicje z ustawy i innych przepisów.
  2. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
  3. Projekt budowlany.
  4. Istotne i nieistotne zmiany projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
  5. Samowola budowlana.
  6. Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej.
  7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu.
  8. Kontrole w obiektach budowlanych będących w użytkowaniu.
  9. Panel dyskusyjny - problemy, pytania, konsultacje.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 499,00 zł + 23% VAT. Opłata obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w serwisie internetowym organizatora: akademiadashofera.pl.