Kalendarium

26.02
PN

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Termin: 26 lutego 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych (lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz zapobiegania m.in.: awariom, katastrofom, pożarom, wybuchom gazu, zatruciom i wilgoci.

Uczestnicy dowiedzą się również jak prawidłowo - zgodnie z przepisami prowadzić ,"Książkę obiektu budowlanego" oraz przeprowadzać roboty budowlane w użytkowanych obiektach budowlanych takich jak: konserwacje, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli, zarządców oraz administratorów obiektów budowlanych w tym szczególnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej jak: szkoły, przychodnie zdrowia, internaty, bursy, akademiki i biurowce urzędów administracji publicznej (jak również pracowników w/w zajmujących się administrowaniem obiektami), a także obiektów budownictwa przemysłowego szczególnie wielkopowierzchniowych, o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2.

Wykładowca - mgr inż. Wiesław Bocheńczyk, wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/prawidlowe-uzytkowanie-obiektu-budowlanego-i-prowadzenie-ksiazki-obiektu-budowlanego-warsztaty-product19uob/