Kalendarium

13.12
ŚR

BHP w budownictwie

Termin: 13 grudnia 2017 r.
Miejsce: PZITB Oddział Katowice
Dodatkowe informacje: Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych obowiązujących inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykładowca: inż. Aneta Ranosz - Nadinspektor Pracy

Szczegółowe informacje na stronie http://slk.piib.org.pl/index.php/szkolenia-semnaryjne/pzitb-oddzia%C5%82-katowice/152-pzitb-oddzial-katowice/808-pzitb-oddzial-katowice