Kalendarium

25.10
WT

Seminarium - Zarządzanie projektem budowlanym

Termin: 25.10.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym" ma na celu zaprezentowanie najważniejszych kwestii związanych z procesem inwestycyjnym/budowlanym. Jest ono adresowane do projektantów, wykonawców, inspektorów, inwestorów oraz kierowników projektów.

Program Seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym":

 • Proces inwestycyjny – struktura, etapy, podział zadań, planowanie.
 • Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (ZP)
  • projekt - geneza i współczesność
  • czym jest zarządzanie projektem (podstawowe informacje i definicje, rodzaje i cechy projektu)
  • środowisko projektu (otoczenie realizacji projektu – pole sił, strony w projekcie, marketing w projektach)
 • Planowanie i definiowanie projektu
  • trójkąt celów projektu (wyznaczanie celów, hierarchia celów, ocena celów)
  • sukces w projekcie (kryteria sukcesu)
  • etapy i cykl życia projektu
  • zasoby
  • struktura podziału prac (kamienie milowe)
  • harmonogramy (tworzenie harmonogramów - wyznaczanie celów i zadań, wykres Gantta, metody sieciowe, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny)
 • Realizacja projektu
  • modele realizacji i rodzaje kontraktów (GW, CM, FIDIC i inn.)
  • organizacja projektu (podstawowe aspekty organizacyjne)
  • zarządzanie kosztami (kontrola kosztów – krzywe „S”, metoda EV)
  • zarządzanie dokumentacją (rodzaje dokumentacji)
  • zarządzanie komunikacją (dobór form komunikacji, przepływ informacji)
  • zarządzanie ryzykiem (źródła ryzyka, analiza SWOT, reakcje na ryzyko)
  • zarządzanie roszczeniami
  • zarządzanie jakością
 • Techniki miękkie w zarządzaniu
  • przywództwo (techniki i style przywództwa, opór)
  • komunikacja (modele i formy komunikowania)
  • motywacja (synteza zachowań, bodźce, techniki wpływu)
 • Aspekty prawne w projekcie
  • umowy - elementy prawa cywilnego
  • elementy prawa budowlanego
  • elementy prawa energetycznego i pokrewnych
 • Zakończenie projektu
  • formalne zamknięcie projektu
  • opracowanie raportu końcowego
  • zebranie doświadczeń na przyszłość
 • Studium przypadku
  • omówienie i analiza zaistniałych przypadków

Referentem Seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym" jest Jan Lech Zioberski, mgr inż. budownictwa. Posiada on 29-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 22 559 36 57.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl