Czym są liczba komór i klasa profili PVC?

Dodano: poniedziałek, 22 maja 2017 10:23

Liczba komór i klasa profili to chętnie eksponowane parametry okien plastikowych. Jednak mało kto wie, na ile faktycznie przekładają się one na różnice pomiędzy poszczególnymi modelami. A nie zawsze muszą oznaczać rzeczywiście lepszą jakość!

Komory w profilu

Jednym z podstawowych argumentów sprzedawców, które mają  świadczyć o wysokiej jakości okien z PCV, jest podawana liczba komór poszczególnych kształtowników użytych do produkcji konkretnego okna. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że im więcej komór w kształtowniku, tym lepszy profil okienny. Niestety, nie jest to cała prawda, ale bez wątpienia zręczny chwyt marketingowy.

Generalnie należy przyjąć, że liczba komór kształtownika okiennego wpływa przede wszystkim na możliwość obniżania wartości współczynnika przenikania ciepła „Uf” dla ramy okiennej, przyczyniając się do ograniczania strat energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń.

Trzeba jednak pamiętać, że liczba komór może wpływać na zmianę właściwości okna, ale tylko do pewnego momentu i wyłącznie wtedy, gdy połączona jest ze wzrostem głębokości kształtownika. Mnożenie komór bez powiększania głębokości kształtownika może być wręcz szkodliwe dla ostatecznej trwałości i jakości okien, szczególnie tych jedno- lub dwustronnie kolorowych.

Aktualnym standardem na rynku jest wykonywanie okien z kształtowników trzy-, cztero-, pięcio- i sześciokomorowych, choć pojawiają się już profile okienne przeznaczone do budowy okien dla budynków pasywnych. Profile te mają zazwyczaj więcej niż sześć komór oraz specjalną konstrukcję, zapewniającą ograniczenie strat ciepła przenikającego przez profil.

Na schematach „Przekroje standardowych wielokomorowych profili okiennych” wyjaśniamy, jak policzyć komórki w kształtownikach okiennych.

Rys. 1. Przekroje i sposób liczenia komór w profilu. Rys. 2. Przekroje i sposób liczenia komór w profilu.
rys. 1 rys. 2
Rys. 3. Przekroje i sposób liczenia komór w profilu. Rys. 4. Przekroje i sposób liczenia komór w profilu.
rys. 3 rys. 4


Klasy profili okiennych

Norma PN-EN 12608:2004 dzieli profile okienne na klasy: A, B, C. Do klasy A zaliczają się profile, których minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna być nie mniejsza niż 2,8 mm, a dla powierzchni niewidocznej – przynajmniej 2,5 mm. To okienna waga ciężka.  Do klasy B zaliczają się profile, których minimalna wartość grubości ścianki o powierzchni widocznej powinna być nie mniejsza niż 2,5 mm, a dla powierzchni niewidocznej – przynajmniej 2,0 mm. To klasa średnia. Do klasy C zaliczają się profile, których minimalną wartość grubości ścianki widocznej i niewidocznej powinien zadeklarować producent. To taka okienna rozpacz.

Grubość ścian profili, a co za tym idzie – klasa profilu, wpływa przede wszystkim na: sztywność kształtownika okiennego oraz na nośność zgrzewanych naroży kształtowników okiennych.

Rys. 5. Ścianki profili.

 

Rys. 6. Ścianki profili.


Rys. 7. Ścianki profili.
Rys. 5-7. Na czerwono zaznaczono ścianki profili klasyfikowane jako widoczne, na niebiesko zaś – jako niewidoczne.

 

Materiał jest fragmentem poradnika „Jak kupować ciepłe okna?”, dostępnego w postaci e-booka na stronie Zrzeszenia Montażystów Stolarki: www.montaze.info.pl
oprac: Agnieszka Zygmunt
rys. Zrzeszenie Montażystów Stolarki
zdjęcie: Schueco