Budowa ogrodu zimowego a przepisy

Budowa ogrodu zimowego a przepisy

Dodano: wtorek, 01 marca 2011 14:56
Odpowiada: Cezary Jankowski

Czy wybudowanie ogrodu zimowego na działce wymaga pozwolenia na budowę?

Od jesieni 2005 r. budowa ogrodu zimowego czy budynków gospodarczych (wiat i altan) o powierzchni do 25 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy tylko zgłoszenie tego zamiaru w starostwie. Należy jednak pamiętać, że na posesji mogą znaleźć się tylko dwa obiekty małej architektury (w tym właśnie oranżeria) - po jednym każde 500 m2 powierzchni działki.

Jest możliwa sytuacja, że w momencie wybudowania ogrodu zimowego i altany, nie będzie możliwa budowa wiaty dla samochodu ze względu na przepisy, patrz Dziennik Ustaw z 2005 r., nr 163, poz. 1364 - zmiana ustawy Prawo Budowlane.