Biblioteka

Nawiewniki

Dodano: 27 stycznia 2011

Podstawowym zadaniem systemu wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Jej skuteczność zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza do budynku z zewnątrz, zapewnienia odpowiedniego przepływu między pomieszczeniami i sprawnego usunięcia powietrza zanieczyszczonego.

Nawiewniki

Wymiana powietrza jest potrzebna do oddychania, usunięcia z pomieszczeń nadmiaru wilgoci, dostarczenia tlenu do podtrzymania procesu spalania paliwa w kuchenkach gazowych, piecykach, kominkach. Nieodprowadzona z pomieszczeń wilgoć skrapla się w najchłodniejszych miejscach i wnikając w strukturę budynku powoduje rozwój grzybów.

Abyśmy czuli się komfortowo w naszym mieszkaniu, musimy posiadać odpowiedni system wentylacji, który dostarczy odpowiednią ilość świeżego powietrza i to w sposób równomierny - nie powodując przeciągów.

Do wyboru mamy:

  • wentylację grawitacyjną, korzystającą z naturalnej różnicy ciśnień,
  • drogą wentylację wymuszoną za pomocą odpowiednich urządzeń i kanałów wentylacyjnych.

Polska Norma PN-91/B-02020 wymaga, aby infiltracja powietrza okien i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych nowo wznoszonych wynosiła od 0,5 do 1,0 m3/(m*h*daPa2/3). Przepis dotyczy wentylacji grawitacyjnej nie dopuszczając do użytku okien szczelnych. Firmy produkujące stolarkę okienną zapewniają mikrowentylację poprzez odpowiednio ukształtowane uszczelki.

Nie zapewniają one jednak prawidłowej wymiany powietrza na poziomie 20 m3/h. Jednym z elementów skutecznej instalacji wentylacyjnej są nawiewniki powietrza zewnętrznego. Montuje się je w oknach szczelnych, najczęściej w ramie okna, w ościeżnicy lub między szybą a ramą.

W najprostszych modelach ilość przepływającego powietrza ustawia się ręcznie w procesie regulacji kilkustopniowej. Nawiewniki higrosterowane automatycznie otwierają i zamykają kratkę wywiewną, reagując np. na zmianę wilgotności w pomieszczeniu, w którym są zamontowane lub różnicę ciśnień w domu oraz na zewnątrz budynku.

Zapewniają maksymalny przepływ od 20 do 50 m3/h - jeżeli zastosowano wentylację grawitacyjną, od 15 do 30 m3/h - jeżeli zastosowano wentylację mechaniczną wywiewną. Mechanizm nawiewnika higrosterowanego to taśmy poliamidowe, które powiększają swoją objętość wraz ze wzrostem wilgotności i kurczą się, gdy wilgotność maleje.

Gdy wzrasta poziom wilgotności względnej, zarówno nawiewniki jak i kratki wyciągowe z higrosterowaniem zwiększają swoje otwarcie. W ten sposób zwiększone natężenie przepływu powietrza usuwa nadmiar pary wodnej z pomieszczenia. Można również stosować nawiewniki bez higrosterowania, które w stanie otwartym zapewniają stały przepływ powietrza.

Dlaczego warto stosować nawiewniki?

  • Urządzenia działają samoczynnie bez zasilania prądem i nie powodują hałasu.
  • Zaletą wentylacji higrosterowanej jest uruchamianie nawiewu (otwieranie przepustnicy nawiewników) tylko podczas aktywności mieszkańców w danym pomieszczeniu. W pozostałym okresie nawiewniki są przymknięte do minimalnego poziomu.
  • Dodatkową zaletą niektórych nawiewników jest podwyższona izolacyjność akustyczna, czego nie można osiągnąć przy otwartym lub rozszczelnionym oknie.

Nawiewniki montuje się w górnej części okna lub w ścianie nad oknem. Dzięki temu chłodne powietrze dostające się z zewnątrz opada na grzejnik i ogrzewa się, nie pogarszając komfortu użytkowania pomieszczenia. Warunkiem koniecznym prawidłowego działania instalacji wentylacyjnej oprócz nawiewników są sprawne kanały wentylacyjne.