Biblioteka

Okna - przewodnik po profilach

Dodano: 26 stycznia 2011

Zależnie od miejsca wbudowania okna dzielimy na: fasadowe, czyli wbudowane w płaszczyznę ścian oraz połaciowe (dachowe), czyli wbudowane w płaszczyznę dachu. Jakim warunkom powinny odpowiadać? Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Okna z PCV czy drewniane? Czyli wszystko to, co powinieneś wiedzieć przed zakupem nowych okien.

Okna - przewodnik po profilach
Spis treści
» Okna drewniane
» Okna z PVC
» Okna z kompozytu poliestrowo-szklanego
» Okna z aluminium
» Okna połaciowe i włazy dachowe
» Szyby
» Świetliki dachowe
   »Pokaż wszystko

Elementy okna

Warunki, którym powinny odpowiadać okna:

 • dostateczna izolacyjność cieplna; współczynnik przenikania ciepła U dla okien w pomieszczeniach o temperaturze 20°C nie może przekroczyć: 2,6 W/(m2K) dla I, II, III strefy klimatycznej (które obejmują większość obszaru Polski) i 2,0 dla IV i V strefy klimatycznej,
 • zdolność do tłumienia dźwięków z otoczenia; izolacyjność akustyczna okien (i innych przegród) definiowana jest przez wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw określany w jednostkach dB (decybele). Wartość ta powinna być tym większa, im większy jest poziom dźwięku na zewnątrz budynku w ciągu dnia (inna dla poszczególnych pomieszczeń w budynku). I tak przykładowo:
  • na zewnątrz: 61-65 dB => wartość Rw dla okien: 35 (pokoje), 30 (kuchnie),
  • na zewnątrz: 71-75 dB => wartość Rw dla okien: 40 (pokoje), 35 (kuchnie).
  Powyższe wymagania określone są dla "hałasu" dochodzącego z typowej ulicy. Na izolacyjność akustyczną okien w głównej mierze ma wpływ: grubość przeszklenia (im cięższy zestaw tym lepsza izolacyjność), rodzaj użytego gazu (lepsza izolacyjność akustyczna z gazem SF, ale gorsza izolacyjność cieplna - optymalne rozwiązanie to mieszanina SF6 i argonu w proporcjach 2:8).

  Istotna jest również szerokość pustki powietrznej, ale spełnia swoje zadanie dopiero powyżej 100 mm, czyli w oknach skrzynkowych, a nie w nowoczesnych oknach z szybami zespolonymi. Rozszczelnianie okien, chociaż poprawia mikroklimat w pomieszczeniu, zmniejsza izolacyjność akustyczną.

  Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest montaż nawiewników tzw. akustycznych, które zapewnią odpowiednią wentylację pomieszczenia i jednocześnie izolacyjność akustyczną. Okna z dodatkowym uszczelnieniem (np. z uszczelką środkową) również charakteryzują się izolacyjnością akustyczną lepszą o kilka dB.
 • szczelność ze względu na przenikanie powietrza przez szczeliny zamkniętych okien; współczynnik infiltracji powietrza przez okna powinien być zawarty między 0,5 i 1 (średnio 0,8) m3/m h daPa2/3,
 • szczelność ze względu na przenikanie wody opadowej do wnętrza pomieszczeń; wymaga się, aby przy określonej różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz podczas opadów nie następowały przecieki,
 • odporność na działanie wiatru; wymagana ze względu na bezpieczeństwo użytkowników,
 • sztywność i wytrzymałość; okno nie może zostać zniszczone na przykład w wyniku przypadkowego oparcia się człowieka na otwartym skrzydle lub przy próbie otwierania zablokowanego skrzydła "na siłę",
 • dobra przepuszczalność światła,
 • ochrona przed włamaniem; blisko połowa włamań następuje przez okno lub drzwi balkonowe; główną rolą zabezpieczenia jest w tym przypadku wydłużenie czasu potrzebnego włamywaczowi na dostanie się do środka budynku.

Okno składa się z ramy zamocowanej we wnęce okiennej, zwanej ościeżnicą oraz zawieszonych na niej skrzydeł. Skrzydło składa się z ramy zwanej ramiakiem oraz szyby. Powierzchnia okna może być podzielona dodatkowo na mniejsze części w obrębie ościeżnicy lub w obrębie skrzydła. Element dzielący okno na części pionowe nazywany jest słupkiem, na części poziome - ślemieniem.

Elementy pionowe i poziome dzielące płaszczyzny skrzydła nazywamy szprosami. Skrzydło nazywa się prawym, gdy patrząc od strony zawiasów mamy je po prawej stronie (skrzydło zamyka się zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Skrzydło nazywa się lewym, gdy patrząc od strony zawiasów mamy je po lewej stronie (skrzydło zamyka się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara).

Ze względu na konstrukcję skrzydeł okna dzielimy na:

 • krosnowe - o pojedynczej warstwie skrzydeł otwieranych na zewnątrz lub (najczęściej) do wewnątrz,
 • ościeżnicowe - o podwójnych skrzydłach: wewnętrzne otwierają się do wewnątrz, a zewnętrzne - na zewnątrz,
 • skrzynkowe - o podwójnych skrzydłach, z których oba (wewnętrzne i zewnętrzne) otwierają się do wewnątrz,
 • zespolone - o skrzydłach trwale połączonych (skrzydło zewnętrzne jest zawieszone na wewnętrznym, z którym jest zespolone śrubami) i otwierających się razem,
 • jednoramowe - każde skrzydło składa się z pojedynczej ramy oszklonej szybami zespolonymi. Obecnie na rynku oferowane są głównie okna zespolone i jednoramowe.

Zależnie od kierunku i sposobu otwierania skrzydeł okna dzielimy na:

 • rozwieralne - o skrzydłach otwierających się przez obrót wokół osi przechodzących przez zawiasy; mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe,
 • rozwieralno-uchylne - otwierające się przez rozwieranie lub uchylanie (sposób otwierania jest ustalany przez zmianę położenia klamki),
 • obrotowe - otwierające się przez obrót skrzydła wokół osi pionowej; oś obrotu znajduje się pośrodku skrzydła lub nieco wyżej (zaletą drugiego rozwiązania jest to, że otwarte okno nie wystaje do wewnątrz pomieszczenia),
 • uchylno-obrotowe, o podwójnym systemie otwierania; można je otwierać (uchylać) od góry, a dodatkowo istnieje możliwość uniesienia dolnej krawędzi i obrót wokół krawędzi górnej,
 • uchylne - uchylające się od góry (przez obrót skrzydła wokół poziomej osi przechodzącej przez dolną krawędź),
 • uchylno-przesuwne - umożliwiające podniesienie skrzydła i przesunięcie go w bok,
 • przesuwne - otwierające się przez przesuwanie skrzydeł w poziomie lub w pionie,
 • nieotwieralne - pełnią tylko rolę świetlików doprowadzających światło do pomieszczenia.

Zależnie od liczby skrzydeł okna dzielimy na:

 • jednodzielne - o jednym skrzydle w poziomie,
 • wielodzielne - o dwóch lub większej liczbie skrzydeł w poziomie,
 • jednorzędowe - jedno skrzydło lub jeden rząd skrzydeł w pionie,
 • wielorzędowe - dwa lub więcej rzędów skrzydeł w pionie.

Zależnie od materiału skrzydeł i ościeżnic okna dzielimy na:

drewniane, z PVC, z kompozytu poliestrowo-szklanego, aluminiowe.