Biblioteka

Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym

Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym

Rok wydania: 2010

Wydawnictwo: Instytut Techniki Budowlanej

Autor: A. Jaruga, K. Wienskowski

Kup Teraz

Cena: 47,00 pln

"Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym" to książka z serii dotyczącej warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

W książce pt. "Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym" znajdziemy informacje dotyczące:

 1. Charakterystyki krat zwijanych żaluzjowych
 2. Konstrukcji krat
 3. Charakterystyki okien wystawowych i drzwi wejściowych do pomieszczeń handlowych
 4. Wymiarów otworów ościeży okien wystawowych i ościeży drzwi przeszklonych
 5. Wymiarów okien wystawowych niezbędnych do instalowania krat
 6. Wyposażenia zamykająco-otwierającego
 7. Połączeń rozporowych i kotew rozprężnych
 8. Połączeń rozłącznych śrubowych
 9. Warunków oraz instrukcji instalowania
 10. Doboru krat i napędów do krat
 11. Warunków instalowania, użytkowania, konserwacji i napraw
 12. Zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy instalowaniu i użytkowaniu

"Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym" to także zbiór:

 • wzorów deklaracji zgodności,
 • wzorów znaków ostrzegawczych,
 • wzorów tabliczki znamionowe.