Budownictwo z technologią 2

Budownictwo z technologią 2

Dodano: poniedziałek, 07 lutego 2011 15:18

Książka "Budownictwo z Technologią" zawiera nie tylko charakterystykę robót murarskich, omówienie sposobów wykonywania ścian, schodów, stropów, dachów i ich pokryć, ale także mawia stolarkę i ślusarkę budowlaną.

"Budownictwo z Technologią" omawia systemy budownictwa uprzemysłowionego, metody montażu i urządzenia stosowane do montażu prefabrykatów oraz stolarkę i ślusarkę budowlaną. Ponadto w książce znajdziemy zagadnienia dotyczące fizyki budowli, izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Tematyka książki:

  • ściany
  • roboty murarskie
  • stropy
  • schody
  • dachy stropodachy
  • pokrycia dachów i obróbki blacharskie
  • systemy budownictwa uprzemysłowionego
  • fizyka budowli i izolacje
  • stolarka i ślusarka budowlana
  • zasady bhp stosowane podczas robót ogólnobudowlanych