Montaż okien i drzwi balkonowych

Montaż okien i drzwi balkonowych

Dodano: środa, 23 lutego 2011 11:15

"Montaż okien i drzwi balkonowych" to książka z serii tematycznej obejmującej warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

"Montaż okien i drzwi balkonowych" to opracowanie, w którym znajdziemy normy i inne dokumenty związane. Książka wyjaśnia wszelkie terminy i definicje oraz przedstawia stosowne wymagania.

W opracowaniu m.in.:

 1. Wymagania techniczno-użytkowe stawiane oknom i drzwiom balkonowym
 2. Wymagania stawiane połączeniom okien i drzwi balkonowych z budynkiem
 3. Wymagania dotyczące wbudowywania okien i drzwi balkonowych
 4. Funkcje okna
 5. Mocowanie okien i drzwi balkonowych
 6. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą
 7. Osadzenie parapetów okiennych
 8. Obróbki progów drzwi balkonowych
 9. Łączenie okien w zestawy
 10. Odbiór robót montażowych
 11. Odbiór robót budowlanych przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych
 12. Odbiór okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem
 13. Odbiór robót po wbudowaniu okien i drzwi balkonowych
 14. Zabezpieczenia okien po zamontowaniu w budynku (zalecenia)