Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego

Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego

Dodano: wtorek, 08 lutego 2011 19:00

"Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego" to książka, która mówi między innymi o akustyce okien i drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

"Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego" to zbiór instrukcji i wytycznych oraz porad dotyczących m.in. stolarki otworowej. Książka obejmuje swym zakresem tematykę ochrony przed hałasem i drganiami.

W książce znajdziemy:

  • zasady ustalania klas izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi,
  • klasyfikację akustyczną okien i drzwi balkonowych oraz okien połaciowych,
  • klasyfikację akustyczną drzwi wewnętrznych (w tym drzwi wejściowych do mieszkań),
  • klasyfikację akustyczną drzwi zewnętrznych,
  • możliwości obliczeniowe wyznaczenia wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi balkonowych oraz okien połaciowych i porównawcza ocena wyników obliczeń z danymi pomiarowymi,
  • zestawienia tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego.