Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi

Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi

Dodano: sobota, 05 lutego 2011 15:27

"Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi" to poradnik dotyczący charakterystyki szlabanów, instalacji i warunków użytkowania oraz napraw.

W książce pt. "Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi" znajdziemy informacje na temat:

 1. Zasad stosowania szlabanów
 2. Charakterystyki szlabanów (konstrukcji szlabanu, instalacji elektrycznej, urządzeń sterujących, połączeń śrubowych)
 3. Warunków instalowania szlabanów
 4. Instrukcji instalowania
 5. Warunków użytkowania i napraw
 6. Kryteriów odbioru
 7. Widoczności ramienia szlabanu
 8. Ochrony przed niezamierzonymi i niekontrolowanymi ruchami ramienia szlabanu
 9. Zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy instalowaniu i użytkowaniu szlabanów
 10. Wzorów znaków ostrzegawczych
 11. Wzorów tabliczki znamionowej